< Terug naar overzicht

Het bemiddelingsvoorstel van de regering

Een overzicht van de maatregelen uit het bemiddelingsvoorstel van de regering.

1. Loonafspraken

De indexering en baremieke verhoging van de lonen blijven gegarandeerd. Ook aan de loonnorm wijzigt niets: de maximale opslagmarge bedraagt 0,3 procent vanaf 2012. Concreet betekent dit dat er in 2011 geen loonsverhogingen zullen zijn. De voorziene studie over de index komt er niet.

2. Welvaartsenvelop

De regering kiest resoluut om 100 procent van de hele welvaartsenvelop (262 miljoen euro in 2011, 497 miljoen euro in 2012) te besteden, tegenover slechts 60 procent in het IPA.

3. Minimumlonen

Dit is één van de twee nieuwigheden in het voorstel. De regering wil alle mensen die het minimumloon (1.415 euro bruto) verdienen, een jaarlijks extraatje van 120 euro geven.

4. Bestaande akkoorden

De bestaande tweejaarlijkse akkoorden over het brugpensioen, risicogroepen of bepaalde vervoerskosten worden onverkort uitgevoerd.

5. Statuten

De regering stelt voor om het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden níét in fases weg te werken. Vanaf 1 januari 2012 komt er een definitieve aanpak. Arbeiders krijgen zo een snellere verhoging van de opzegtermijn, maar op termijn is de stijging kleiner dan voorzien in het ontwerp van IPA. De afbouw voor de bedienden is een pak minder.

6. Fiscale vrijstelling

De tweede nieuwigheid in het voorstel van de regering is de fiscale vrijstelling van de eerste twee weken opzeg. Die geldt voor alle arbeiders en bedienden met een bruto jaarloon dat lager ligt dan 61.071 euro.

7. Anticrisismaatregelen

De anticrisismaatregelen die de regering-Leterme onlangs verlengde tot eind maart 2011, zoals de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, of de crisispremie, worden structureel gemaakt.

Bron: De Morgen

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen