< Terug naar overzicht

Hervorming opleidingsaanbod werknemers

De Vlaamse regering schaart zich achter de hervorming van het opleidingsaanbod dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters voorstelde. Minister Muyters borduurde verder op het akkoord dat de Vlaamse sociale partners hierover bereikten. Met de hervorming moeten werknemers zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Vlaanderen evolueert verder naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van werknemers. Met de zesde staatshervorming kwam nog een stukje van de opleidingsbevoegdheid naar Vlaanderen.

De Vlaamse sociale partners kregen in het Vlaams Banenpact eerst de kans om een gemeenschappelijke visie op die hervorming te ontwikkelen. Minister Muyters werkte deze visie verder uit in de nota die door de regering werd goedgekeurd. Hij baseert de hervorming en de invulling van de instrumenten op vijf bouwstenen:

  1. Een arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte focus.
  2. Eén generiek kwaliteitskader.
  3. Eén erkende opleidingsdatabank.
  4. Een uniforme monitoring en evaluatie.
  5. Transparantie en digitalisering.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Nu ik ook de bevoegdheid kreeg over het betaald educatief verlof, zag ik de kans om al onze ondersteuningsmechanismen te hervormen en op elkaar te laten aansluiten. Voortaan hebben we drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet. Essentieel is dat we de invulling van die drie instrumenten baseren op telkens dezelfde bouwstenen, wat ervoor zorgt dat het volledige opleidingsaanbod uniform en gestroomlijnd wordt. De instrumenten werken op elkaar in, versterken elkaar en gebruiken dezelfde standaarden. Dat maakt het duidelijk en transparant voor iedereen.”

Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof regelt het recht van werknemers uit de private sector door tijd te krijgen om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Nadat een opleiding afgerond is, betaalt de Vlaamse overheid de loonkosten terug aan de werkgever. Opleidingen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof, moeten erkend zijn. Sowieso zijn de erkenningen tijdelijk, wat maakt dat het aanbod steeds actueel is, en aangepast blijft aan de algemene en inhoudelijke oriëntaties.

Vlaamse opleidingscheques

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen kort- en middengeschoolde werknemers arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen. Hooggeschoolde werknemers kunnen van de cheques gebruik maken als de opleiding past in de loopbaanbegeleiding die ze volgen. De opleidingen die in aanmerking komen, zijn dezelfde als die bij het Vlaams opleidingsverlof. In de toekomst zal de papieren cheque volledig verdwijnen en vervangen worden door digitale cheques.

Vlaams opleidingskrediet

Sluitstuk bij de ondersteuning van de werknemersopleidingen is het Vlaams opleidingskrediet, speciaal gefocust op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers uit de privésector kunnen vandaag al via federale wetgeving tijdskrediet opnemen voor opleidingen. Vlaanderen wil daar bovenop nog een extra premie geven in de vorm van het Vlaams opleidingskrediet. Zo kunnen werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren, rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen