< Terug naar overzicht

Helft Belgen denkt niet na over het pensioen

De eindeloopbaan en het pensioen zijn bijzonder actueel in het debat over langer werken. Toch stelt de meerderheid van de werkende Belgen ouder dan 50 de confrontatie met het einde van hun loopbaan en pensioen zo lang mogelijk uit, voornamelijk door een gebrek aan informatie.

Voor wie werkt, roept het einde van de carrière vooral gevoelens van angst, onzekerheid en ongerustheid op (63%). Een belangrijk knelpunt voor veel Belgen is het gebrek aan informatie en begeleiding. Daarom start Fediplus, de  ‘Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden’, een nationale informatiecampagne.

Fediplus liet door een onafhankelijk onderzoeksbureau een studie uitvoeren bij een representatieve steekproef van 1001 Belgen tussen 50 en 75 jaar. Eén op de drie Belgen in deze leeftijdscategorie is nog actief aan het werk, de helft gepensioneerd en één op de vijf werkloos of ziek. De studie peilde naar de perceptie, het gedrag en de behoeften van de Belgen over de eindeloopbaan en het pensioen.

Belg kijkt onzeker uit naar zijn pensioen

De werkende Belg ouder dan 50 ziet het pensioen niet graag op zich afkomen. Eén op de vier wil er zelfs helemaal niet mee geconfronteerd worden. De anderen denken er pas aan wanneer ze er door de overheid (31%), hun omgeving (30%) of bij gezondheidsproblemen (28%) op gewezen worden. Voor de grote meerderheid van de ondervraagden is het pensioen geen vrijwillige keuze, maar een beslissing genomen door anderen en/of bepaald door externe factoren waarop ze geen vat hebben (wettelijke pensioenleeftijd, werkgever, gezondheid).

Het pensioen zelf roept voor de meerderheid vooral positieve emoties op, zoals plezier, vakantie, minder stress en meer vrijheid. Maar de weg ernaar toe boezemt velen (61%) op het einde van hun carrière wel angst in. Wat vooral knaagt aan het vertrouwen, is de onzekerheid over het financiële en het gezondheidsplaatje.

Kop in het zand

De onzekerheid van de ondervraagden wordt veroorzaakt door het niet kennen van het exacte bedrag van hun inkomen/pensioen (63%) en de vrees dat het systeem onbetaalbaar zal worden (61%). Het feit dat het erg moeilijk is om een volledig en goed beeld te krijgen van de financiële situatie wanneer men stopt met werken, leidt tot heel wat struisvogelpolitiek bij 50-plussers. Dit zorgt voor nodeloze ongerustheid, stress en een verhoogd risico op administratieve problemen wanneer het zover is.

Groeiende complexiteit

Terwijl de overheid de mensen langer wil laten werken om de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst te verzekeren, zien de burgers door de bomen het bos niet meer. Zij hebben nood aan advies en omkadering. De steeds wijzigende regelgeving zorgt immers voor heel wat onzekerheid. Zo worden het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vervroegd pensioen en het tijdskrediet eindeloopbaan steeds minder toegankelijk.

Meer en complexere wijzigingen staan op til. Het deeltijds pensioen, de problematiek van zware jobs en een puntensysteem voor de pensioenberekening staan op de agenda. 2015 wordt hét jaar van de verandering op het vlak van eindeloopbaan en pensioen. 50-plussers zullen op het einde van hun loopbaan geconfronteerd worden met een volledig ander pensioenstelsel dan wat ze tot op vandaag kennen en verwachten.

Roep om gepersonaliseerde informatie

De belangrijkste reden waarom bijna de helft zich niet of te laat informeert over zijn nakende pensioen, is het ontbreken van gepersonaliseerde informatie. 34% zegt dat de beschikbare informatie altijd slechts een benadering is, 16% vindt ze te weinig gepersonaliseerd, 15% weet helemaal niet waar de informatie gevonden kan worden en 15% is ervan overtuigd dat er geen enkele informatiebron voldoende informatie verschaft. 

Om deze vraag naar informatie te beantwoorden, zal Fediplus deze maand starten met een nationale informatiecampagne. Het doel is om 50-plussers een volledig en geactualiseerd beeld te brengen over hun situatie op het einde van de loopbaan of bij het pensioen. Wie immers niet tijdig aan het plannen gaat en de juiste acties onderneemt, hypothekeert zijn pensioen.

Bron: Fediplus (fediplus.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen