< Terug naar overzicht

‘Happiness coaching’ wil personeel aanporren tot ‘positief denken’

Ook in Europa duikt ‘happiness coaching’ op. Werkgevers huren coaches in om hun werknemers ‘positief denken’ bij te brengen. Of is dit de zoveelste methode om werknemers nog meer onder druk te zetten? (Met een averechts affect?)

Befaamde concerns als American Express, KPMG, Procter & Gamble en UBS nemen trainers onder de arm die medewerkers aanzetten tot een positievere (of op zijn minst neutrale) attitude. Hun inspiratie putten ze uit psychologisch onderzoek en zelfs oude religieuze tradities. Ze geraken meer en meer bekend onder de noemer ‘happiness coaching’.

Moderne paradox


Critici merken op dat ‘happiness coaching' de zoveelste methode is om het moraal van het personeel op te peppen, zonder dat er iets gedaan wordt aan de oorzaken die ervoor zorgen dat de fut eruit gaat. De werkgevers blijven immers zorgen voor te veel werk, te strakke deadlines en te veel onzekerheid over de job.
De dreiging van een ontslag wordt meer en meer permanent, terwijl de volgende herstructurering nooit ver uit de buurt ligt. Aanporren tot positief denken en negatief handelen lijken vreemd genoeg hand in hand te gaan.

Blij maakt meer winst


Denken werknemers dan zo zelden ‘positief’? De jongste studies stippen aan dat nauwelijks 45 procent van de werknemers tevreden is met zijn huidige job. In 1987 was dat nog 61 procent.
Nochtans is blijgezind of op zijn minst tevreden personeel belangrijk, zeker ook voor de werkgevers of aandeelhouders. In 2004 berichtte het vaktijdschrift American Behavioral Scientist over een vergelijkend onderzoek bij 60 bedrijfsteams. De teams met een positieve attitude zorgden voor beduidend meer winst.
Ze haalden ook hogere punten in tevredenheidsenquêtes bij klanten. Bovendien zorgt positief denken voor minder minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Schuld aanpraten?


De logische vraag is dan ook wat de werkgever moet doen om gelukkiger personeel te krijgen. Een ‘happiness coach’ gaat daar echter niet op in. Hij richt zich tot de werknemer zelf. De werknemer moet zich afvragen wat hij zelf kan doen om zijn werk leuker, zinvoller, beter te maken. Hij moet zelf uitzoeken hoe hij meer tevreden door werk en leven kan swingen.
Dreigt een ‘happiness coach’ dan niet gewoon de ontevreden werknemer nog schuld aan te praten ook? We vragen ons af welke gevolgen het heeft, zodra de werknemers op die manier aankijken tegen de ‘happiness coach’.

Bron: The Wall Street Journal, Express.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen