< Terug naar overzicht

Handboek Human Resource Management

Handboeken zijn moeilijk te schrijven, maar ook moeilijk te beoordelen: enerzijds moeten ze allesomvattend zijn en toch niet verdwalen in algemeenheden, anderzijds moeten ze zowel de leek als de volleerde professional kunnen boeien. Filip Lievens’ Handboek Human Resource Management behoort in ieder geval tot de top.

Professor Filip Lievens slaat de spijker op de kop wanneer hij ter inleiding schrijft: “Human Resource Management staat de laatste jaren onder druk. HRM moet tegelijk efficiënter en strategischer. Dit resulteert onder andere in een toenemende uitbesteding en informatisering van de HR-functie ten voordele van een strategische oriëntatie. Een mogelijk nadeel van deze tendens is dat HR-managers en HR-verantwoordelijken de basistechnieken van HRM niet meer ten gronde kennen en niet meer onder de knie hebben.”

Natuurlijk is het voorgaande citaat opgesteld om een handboek HRM bol van de basistechnieken aan de hand te doen, maar geef toe, de kans is klein dat u van alle verschillende deelaspecten van HR perfect op de hoogte bent of dat u alle mogelijke technieken beheerst. Dat is alleen weggelegd voor HR-superman, en vooralsnog hebben wij nog niet de eer gehad die te ontmoeten. U wel? Dan vertelde hij u net als Lievens alles over functiestudie en competentiemanagement, rekrutering en organisatieattractiviteit, selectie en assessment, training en ontwikkeling van personeel, prestatiebeoordeling en -management, functiewaardering en beloning en loopbaanmanagement. Dit op een evidence-based overzichtelijke wijze met oog voor de HR-technieken binnen de genoemde domeinen. Bovendien tegen het licht van de recentste trends en de meningen van andere specialisten terzake.

Filip Lievens heeft de ondertitel van zijn handboek HRM ‘Back to basics’ niet gestolen. Hij beklemtoont dat er geen HR-technieken bestaan die altijd en overal werken. Door u inzicht te verschaffen in de sterke en zwakke punten van een HR-techniek kunt u deze zelf verantwoord en strategisch inzetten. Zo gaan de basics en strategische oriëntatie hand in hand. Basic is ook de schrijfstijl van Lievens, wat niet vanzelfsprekend is voor een autoriteit in het vak. Vele specialisten verliezen immers voeling met de praktijk. Qua wetenschappelijk onderzoek staat Lievens, doctor in de Psychologische Wetenschappen, door zijn talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften bekend als internationale autoriteit, vooral dan op het gebied van rekrutering, selectie en assessment. Maar als hoogleraar van de vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent waar hij HRM doceert, bezit hij de kunde om zaken stap voor stap te benaderen en erg bevattelijk uit te leggen. De verdiepingsvragen op het einde van elk hoofdstuk illustreren dit: net moeilijk genoeg om u even de wenkbrauwen te doen fronsen en te doen nadenken, maar zeker niet onoplosbaar demotiverend, integendeel. De jarenlange ervaring van de auteur en de talrijke suggesties van studenten liggen wellicht aan de basis van deze uiterst aangename eigenschap van dit handboek.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen