< Terug naar overzicht

Grof gedrag op de werkvloer, een ware productiviteitskiller

Ondanks heel wat pogingen om ongepast gedrag op de werkplaats terug te dringen, is het aantal grofheden enkel maar toegenomen. En dat heeft niet enkel een negatieve impact op de sfeer in de organisatie, maar ook op de winst en de productiviteit.

Vijftien jaar geleden voerde de Kenan-Flagler Business School van de University of North Carolina een onderzoek uit bij 1700 medewerkers naar grofheden op het werk. Wat bleek: 55% verklaarde reeds grof behandeld te zijn. De persoon die zich grof gedroeg was drie keer vaker een baas of manager dan een medewerker.

In 2014 werd opnieuw gepolst naar onbeschoft gedrag op het werk door The Emily Post Institute. Dit keer gaf maar liefst 67% van de ondervraagden aan reeds grof behandeld te zijn geweest op de werkvloer. Vanwaar deze stijging? Een belangrijke oorzaak kan worden afgeleid uit het feit dat het nu even waarschijnlijk is dat een medewerker zich grof gedraagt als een baas of manager. Een groter aantal mensen behandeld zijn collega’s nu dus slechter dan vijftien jaar geleden door een stijging van grof gedrag tussen werknemers onderling.

Voorbeeldfunctie

Ondanks het feit dat de bazen en managers nu even vaak in de fout gaan als medewerkers, legt het onderzoek de schuld nog steeds bij de hogere echelons. Zij hebben immers een voorbeeldfunctie en wanneer deze grof gedrag introduceren op het werk, zullen ze al snel navolging krijgen.

Productiviteitsverlies en personeelsverloop

Maar maakt een slechte sfeer op de werkvloer eigenlijk iets uit voor de organisatie? Jazeker, meer dan de helft van de ondervraagden die grof werden behandeld (53%), verloren door het incident werktijd, 27% verlaagde bovendien zijn werkinspanningen. Naast dit productiviteitsverlies, zorgt grofheid ook voor een hoger personeelsverloop: 15% van de ondervraagden besloot zijn ontslag te nemen na een incident.

Conclusie: grofheid heeft dus ook een negatieve weerslag op de productiviteit en de winst van de organisatie. Wanneer men deze conclusie omdraait, kan men de studie besluiten met een positieve noot: de organisaties die inzetten op een klimaat van wederzijds respect en beleefdheid, krijgen een positieve werksfeer met de focus op engagement.

Bron: Boston (boston.com)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen