< Terug naar overzicht

Groep Securex en ING Insurance beheren samen conventioneel brugpensioen met ‘collectief renteplan’

Securex en ING Insurance hebben een partnershipovereenkomst gesloten voor het administratief en financieel beheer van de brugpensioen- of aanvullende werkloosheidsdossiers van werkgevers via het product ‘collectief renteplan’ dat door ING Insurance op de markt werd gebracht.

Volgens Securex en ING Insurance leeft de vraag bij bedrijven nog altijd om werknemers vervroegd te laten afvloeien. De toepassing van het stelsel van brugpensioen vergt echter een aanzienlijk financieel en administratief engagement, waarbij het ‘collectief renteplan’ een mogelijke oplossing is. Met dit plan kunnen bedrijven in herstructurering via de storting van een eenmalige koopsom alle lasten inzake de bruggepensioneerden in één keer betalen, wat voor hen fiscaal voordelig uitvalt.
ING Insurance voert de financieringsberekeningen uit en zorgt voor het beheer van de gestorte fondsen. Het erkend sociaal secretariaat Securex behartigt het beheer van de administratieve verplichtingen. Daaronder valt het verrichten van de betalingen (bijdragen aan RVP en RSZ), het opmaken en versturen van bewijsstukken (loonstaten), de berekening, het nakijken en het opvolgen van de evolutie van de uit te keren bedragen en het informeren van de bruggepensioneerden omtrent deze wijzigingen (indexaties). Met dat doel voor ogen stelt Securex een infodesk ter beschikking waar alle bruggepensioneerden terechtkunnen met hun vragen die betrekking hebben op hun uitkering.

Bovendien zal de Groep Securex aan klanten ook consultancy verlenen over de wettelijke aspecten en de te volgen procedure inzake brugpensioen of het specifieke brugpensioendossier van een klant, indien hierom door ING Insurance wordt verzocht.

Hoe werkt het ‘collectief renteplan’? De klant stort twee eenmalige premies. Met die premies legt ING Insurance twee fondsen aan, namelijk een rentefonds en een indexatiefonds. Het rentefonds garandeert de verdere betalingen van de aanvullende brugpensioenbedragen tot de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt. ING Insurance neemt hier een ‘resultaatsverbintenis’ op zich. Dit betekent dat de betalingen van de vastgelegde bedragen gewaarborgd worden, zelfs bij een ontoereikend rentefonds.

Het indexatiefonds financiert de toekomstige verhogingen van de aanvullende brugpensioenbedragen. Die verhogingen zijn het gevolg van indexeringen en welvaartsaanpassingen. ING Insurance neemt hier een ‘middelenverbintenis’ op zich. Dit betekent dat bij een ontoereikend indexatiefonds, een bijkomende storting nodig is. Anderzijds is er bij beëindiging van het contract een terugstorting indien er een overschot is. Het financieel rendement waarmee wordt gerekend, is de intrestvoet van de OLO (lineaire staatsobligatie).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen