< Terug naar overzicht

Grensarbeid leidt vaak tot ongelijkheid op werkvloer

Vrij verkeer van werknemers is een basisbeginsel van de Europese Unie. In de praktijk verhindert de loonbelasting dat werknemers aan de ene kant van de grens werken en aan de andere kant wonen. Kersvers promovendus (Universiteit Leiden) en belastingadviseur Niek Schipper is van mening dat de belastingheffing van werknemers minder afhankelijk zou moeten zijn van het land waarin zij wonen.

“De woonplaats van werknemers leidt bij grensarbeid vaak tot ongelijkheid op de werkvloer”, zegt Niek Schipper in het Financieel Dagblad. Hij verdedigde deze week met succes zijn doctoraat over dit onderwerp. De ongelijkheid staat volgens hem een geïntegreerde Europese arbeidsmarkt, die de economische verschillen tussen de EU-landen verkleint, in de weg.

Meer of minder loon

Grenswerkers zijn potentieel aanzienlijk beter of slechter af dan inheemse collega’s doordat het werkland hun belastingdruk bepaalt zonder rekening te houden met hun persoonlijke draagkracht. Tarieven pakken doorgaans gunstig uit. Aftrekposten blijven echter buiten beschouwing. Dit komt omdat EU-lidstaten het woonplaatsbeginsel hanteren. In het woonland vindt de eindafrekening met de fiscus plaats, op basis van het wereldinkomen en de draagkracht van de belastingplichtige. Persoonlijke aftrekposten komen in het woonland tot hun recht. Maar dan moeten er wel voldoende belastingen worden betaald.

Het werkland als uitgangspunt

Gelijkheid in zowel woon- als werkstaat vereist harmonisatie van de inkomstenbelasting in de EU. “Gezien de veelheid aan belastingstelsels is die optie momenteel uitgesloten”, zegt Schipper. Dus zoeken beleidsmakers naar alternatieven. Volgens de kersverse promovendus gaat hier de keuze tussen fiscale gelijkheid in het woonland of in het werkland aan vooraf. “Gelijkheid in het woonland betekent dat de belastingdienst daar moet bijheffen of terugbetalen om verschillen recht te trekken. Die oplossing is politiek onhaalbaar”, stelt Schipper. “Bovendien zou ze de Europese arbeidsmarkt verstoren.”

Schipper stelt voor om het werkland als uitgangspunt te nemen. “Lidstaten behouden hun fiscale soevereiniteit. Ze kunnen op hun eigen manier naar draagkracht belasting heffen op het in hun staat verdiende loon, maar dan zonder onderscheid te maken naar de woonplaats van de werknemers.”

Het nieuwe normaal

Grensarbeid stelt niet zoveel voor in de Europese Unie. Op een beroepsbevolking van ruim 200 miljoen mensen passeren zo’n 1,5 miljoen werkenden de grens op weg naar hun werk. Maar als percentage van de beroepsbevolking zijn de grenswerkers in twintig jaar wel verviervoudigd. Volgens Schippers wordt grensoverschrijdend werken voor een steeds groter wordende groep het nieuwe normaal.

Bron: Financieel Dagblad

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen