< Terug naar overzicht

Goed personeel essentieel voor groeiproces

De ondernemers van snelgroeiende bedrijven zijn ambitieus en bereid risico’s te nemen. Ze willen nog verder groeien, regelmatig nieuwe producten introduceren en nieuwe markten betreden. Om deze doelen te bereiken, is goed personeel van essentieel belang. Maar juist op dit punt lopen ze tegen de muur." class="bigfield" style="width: 60%; height: 100px;">De ondernemers van snelgroeiende bedrijven zijn ambitieus en bereid risico’s te nemen. Ze willen nog verder groeien, regelmatig nieuwe producten introduceren en nieuwe markten betreden. Om deze doelen te bereiken, is goed personeel van essentieel belang. Maar juist op dit punt lopen ze tegen de muur.

De ondernemers van snelgroeiende bedrijven zijn ambitieus en bereid risico’s te nemen. Ze willen nog verder groeien, regelmatig nieuwe producten introduceren en nieuwe markten betreden. Om deze doelen te bereiken, is goed personeel van essentieel belang. Maar juist op dit punt lopen ze tegen de muur." class="bigfield" style="width: 60%; height: 150px;">

Het Nederlandse onderzoeksbureau EIM verricht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken onderzoek naar ondernemerschap en kmo’s in Nederland. In een recent onderzoek ging het bureau na hoe snelle groeiers zich onderscheiden van andere bedrijven. Zo’n 500 kmo’s (ten hoogste 250 werknemers) werden bevraagd.

Een snelle groeier is een bedrijf waar de werkgelegenheid in een periode van vijf jaar met minimaal 60% is toegenomen. Er is gekeken naar de periode 2001-2006. Van de onderzochte bedrijven geeft bijna de helft aan dat het aantal werknemers in de afgelopen vijf jaar is gegroeid. Ongeveer 6% van de kmo’s is aan te merken als snelle groeier.

Het onderzoek toont aan dat snelle groeiers meer investeren in bedrijf én personeel. In de afgelopen twaalf maanden heeft 88% van de snelle groeiers geïnvesteerd in het bedrijf. Bij niet-groeiende bedrijven ligt dit percentage met 69% beduidend lager.

Bij het veroveren van de markt en het aanboren van nieuwe markten wordt door snelgroeiende bedrijven het belang van goed opgeleid personeel duidelijk onderkend: 84% van de snelgroeiende bedrijven heeft hierin geïnvesteerd. Bij de niet-groeiers ligt dit op 56%.

Aan de snelle groeiers werd ook gevraagd welke factoren hebben bijgedragen aan de groei van hun bedrijf. Ruim 70% geeft aan dat goede mensen weten aan te trekken en het hebben van een sterke marktpositie de belangrijkste factoren zijn voor een succesvolle groei. Nieuwe werknemers zijn nodig om de groeiambities te realiseren. Tegelijkertijd geven de groeiers toe dat aantrekken van gekwalificeerd personeel de grootste belemmering is voor het groeiproces. Ruim één op de drie snelle groeiers heeft problemen (ondervonden) bij het vinden van personeel. Het vinden van gekwalificeerd personeel kost veel tijd, tijd die vaak al schaars is voor de ondernemers.

Snelle groeiers kunnen bovendien geen fouten maken bij het aannemen van personeel. Als een werknemer eenmaal in dienst is getreden, is het erg duur om hem te ontslaan. Vaak hebben de snelle groeiers niet de middelen om deze ontslagkosten te betalen.

Succesvolle bedrijven hebben als overeenkomst dat hun groei is begonnen met het aannemen van de juiste mensen en het afstoten van de verkeerde. De ondernemer is vaak nauw betrokken bij de wervings- en selectieprocedure.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen