< Terug naar overzicht

Glazen plafond blijft harde realiteit

Hoewel het aantal vrouwelijke werknemers in topfuncties de laatste jaren is gestegen, dreigt de vrouwelijke vertegenwoordiging voor de verschillende functieniveaus bij Europa’s grootste werkgevers de komende jaren te stagneren.

Volgens recent onderzoek zullen vrouwen over 10 jaar goed zijn voor 37 procent van het personeelsbestand in kader- en senior managementfuncties. Dat is exact hetzelfde cijfer als dat van 2015. Ter vergelijking, het aandeel van vrouwen in topfuncties zal stijgen van 21 procent in 2015 naar 33 procent in 2025, tenminste als organisaties erin slagen het huidige momentum te handhaven.

Dat de vrouwelijke vertegenwoordiging op topniveau groter is, komt onder meer omdat bedrijven expliciet gewerkt hebben aan de aanwerving van vrouwen voor topfuncties. Dat blijkt uit de studie van consultancybedrijf Mercer ‘When Women Thrive’, een wereldwijd onderzoek rond de vertegenwoordiging, retentie en promotiekansen van vrouwen bij bijna 600 bedrijven en organisaties, goed voor 3,2 miljoen werknemers, van wie 1,3 miljoen vrouwen.

In bepaalde delen van Europa hebben de quotamaatregelen de vrouwelijke vertegenwoordiging in management- en topfuncties een serieuze boost gegeven. Maar er is ook een keerzijde: bedrijven focussen heel erg op de aanwerving van vrouwen in topfuncties, maar lijken niet in staat om hen ook te behouden. En dat is natuurlijk nefast voor de vooruitgang die de ondernemingen hebben geboekt op het vlak van gendergelijkheid.

Instroom van vrouwen op arbeidsmarkt te klein

Nog volgens het rapport bestaat de kans dat, naarmate de werkende bevolking in Europa verder vergrijst, steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten, onder meer om te zorgen voor de ouder wordende bevolking. Bedrijven moeten er dus niet alleen voor zorgen dat voldoende vrouwen doorstromen naar de top, ze moeten ook zorgen voor een voldoende instroom van vrouwen. Alleen zo kunnen ze garanderen dat al hun positieve inspanningen op het vlak van de vrouwelijke vertegenwoordiging op de werkvloer niet verloren gaan.

Ook in de VS en Canada tekent zich een gelijkaardige stagnering af. Momenteel wordt 39 procent van de functies vanaf kaderniveau en hoger ingevuld door vrouwen. Volgens de prognoses van het rapport zal dat aandeel tegen 2025 met amper 1 procent toenemen. Tenzij organisaties maatregelen nemen om de verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van aanwerving, promotie en retentie weg te werken. Voor topfuncties is de prognose een stuk rooskleuriger en zou het aandeel vrouwen stijgen van 22 procent in 2015 naar 36 procent in 2025.

Op het eerste gezicht lijken Europa en de VS dus grote vooruitgang te boeken. Maar er zijn ook minpunten: enerzijds richten bedrijven zich te weinig op de instroom van een voldoende aantal vrouwen, en anderzijds ontbreekt de juiste omkadering en bedrijfscultuur. En dat zijn nu net cruciale elementen voor een succesvol diversiteitsbeleid.

Gezocht: engagement topmanagement

Eén van de succesfactoren voor een geslaagd diversiteitsbeleid is het engagement en de betrokkenheid van het topmanagement, gericht op diversiteit en speciale ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen. Uit het rapport blijkt dat bij Europese bedrijven 57 procent van de ondervraagden op senior management niveau en 37 procent van alle mannelijke respondenten aangeeft actief bezig te zijn met diversiteit en aanverwante activiteiten.

“Als elke CEO diversiteit tot een topprioriteit zou maken, is dat niet alleen gunstig voor de groei van het bedrijf, maar ook voor de economie, de gemeenschap en individuele families”, aldus het rapport.

Bron: Mercer (mercer.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen