< Terug naar overzicht

Geweld, fijn stof en lawaai teisteren werknemer

Geweld en intimidatie op de werkvloer, fijn stof en lawaai. Dat zijn de problemen waarmee werknemers in Nederland het zwaarst te kampen hebben. Zo staat het toch in het Signaleringsrapport Beroepsziekten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Het rapport komt er jaarlijks in opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het NCvB stelt vast dat geweld en intimidatie op de werkvloer de afgelopen jaren toenamen, vooral in de dienstverlening en bij de overheid. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, functioneringsproblemen en ziekteverzuim.

Milieuhinder is opvallend aanwezig in de top vijf van zorgwekkende problemen. Het centrum waarschuwt voor de toenemende blootstelling van werknemers aan fijn stof en voor de hardhorendheid van personeelsleden als gevolg grote lawaaihinder. Wat de zwangere werkneemsters betreft, is het NCvB van oordeel dat zij op het werk al te vaak onnodige risico’s moeten nemen. Ze werken in ploegendienst, staan veel rechtop, moeten zwaar tillen en gaan gebukt onder een grote werkdruk. Er zijn volgens het NCvB aanwijzingen dat een opstapeling van risicofactoren in het werk de kans op vroeggeboorte of op een laag geboortegewicht van de baby, vergroot.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen