< Terug naar overzicht

Generatie Y zorgt voor trendbreuk bij professioneel leren

De Belgen blijven gehecht aan het klaslokaal en de klassieke vorm van leren: driekwart geeft hieraan de voorkeur. Maar een ommezwaai lijkt nabij. Generatie Y leert immers liever van collega’s.

Met de enquête die werd uitgevoerd door iVOX in september 2015, brengt Kluwer Opleidingen, onderdeel van Wolters Kluwer, voor de zesde keer in kaart hoe de Belgische professional bijblijft en dat ook in de toekomst wil doen. Er namen 2540 professionals deel aan het onderzoek, onder wie 533 managers, 842 HR-verantwoordelijken en 1165 medewerkers.

Generatie Y zorgt voor kentering 

Net als de voorbije jaren, zit de Belgische professional graag in de klas: voor 73 procent blijft het de favoriete manier om opleiding te volgen. Toch lijkt er stilaan verandering te komen in die alleenheerschappij van het klaslokaal.

Generatie Y, de generatie professionals onder de 30, palmt steeds meer plaatsen op de arbeidsmarkt in. En hoewel ook zij graag klassikale opleidingen volgen (68 procent), geven ze duidelijk de voorkeur aan leren van collega’s (74 procent). Ook leren van anderen via sociale media of leren in een virtuele omgeving scoort bij hen beduidend hoger dan bij hun oudere collega’s. Bijblijven via boeken, tijdschriften of andere vakliteratuur is dan weer veel populairder bij 50-plussers.

Op het vlak van toekomstplannen zijn alle bevraagde medewerkers het er min of meer over eens dat er ingezet moet worden op klassikale opleidingen (46 procent), leren van collega’s (43 procent) en individuele coaching (42 procent).

HR en managers schatten de situatie ietwat anders in: 66 procent zal vooral blijven inzetten op klassikaal leren, hoewel slechts 46 procent van mening is dat klassikale opleidingen het meeste leereffect hebben.

Ambitieuze Generatie Y ziet opleidingen als hefboom om door te groeien

De Belgische professional schaafde het afgelopen jaar vooral zijn beroepseigen kennis bij en zijn algemene persoonlijke vaardigheden. Meer dan de andere leeftijdscategorieën, is Generatie Y van plan om zijn leidinggevende en people management skills aan te scherpen. 58 procent van hen geeft dan ook aan dat ze vooral leren om te kunnen doorgroeien in de organisatie, tegenover 41 procent van het totaal aantal respondenten. Ook projectmanagement en business-management staan bij hen hoger op het verlanglijstje dan bij hun collega’s.

Om bij te blijven, gebruiken steeds meer professionals hun tablet en smartphone: in 2014 gebruikte respectievelijk 22 procent en 12 procent ze, nu is dat al 27 procent en 16 procent (of zelfs 24 procent bij Gen Y).

Generatie Y krijgt dus een steeds luidere stem op de werkvloer. Zij zien hun collega’s als een bron van informatie, die ze graag benutten. HR moet dan ook inspelen op deze situatie. Dezelfde inhoud zou op verschillende manieren toegankelijk moeten zijn. Ook binnen het klassikale leren is een mix van leervormen cruciaal om iedereen mee te krijgen.

Bron: Wolters Kluwer (wolterskluwer.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen