< Terug naar overzicht

Genderstereotiepen zijn de wereld nog niet uit

Hoewel het eindeloopbaandebat op het eerste gezicht genderneutraal verloopt, zijn er bij nader inzien toch belangrijke verschillen tussen oudere vrouwen en mannen en hun relatie tot de arbeidsmarkt. Het ‘Genderjaarboek 2006’ licht u in.

Uit onderzoek blijkt dat beide seksen andere loopbaanpaden volgen en dat de geleidelijk opgebouwde carrièreverschillen zich opstapelen tot een brede seksekloof aan het einde van de loopbaan. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de pensioenopbouw en de financiële positie van vrouwen na pensionering.
De publicatie ‘Genderjaarboek 2006’ die over deze problematiek bericht, is de opvolger van het ‘Genderzakboekje’ dat op initiatief van het ESF-Agentschap Vlaanderen de voorbije drie jaar werd uitgegeven. Het boek is een vierdelig naslagwerk waarvan het tweede deel handelt over ouderen en eindeloopbaan. Dit thematisch deel geeft een omvattend beeld van de arbeidsmarktsituatie van vrouwen en mannen in de latere fasen van hun loopbaan.
Een greep uit de vaststellingen.
- Anno 2005 zijn er in het Vlaams Gewest 82 personen op inactieve leeftijd voor elke 100 personen op arbeidsleeftijd. Tegen 2050 zal de proportie inactieven oplopen tot 117.
- In 2005 werkt 34,1% van de 50- tot 64-jarige vrouwen in het Vlaams Gewest, tegenover 57,6% van de mannen.
- Van de vijftigplussers die in 2004 niet werkten, is minder dan 2% een jaar later opnieuw aan de slag.
- De helft (52%) van de 60- tot 64-jarige mannen is laaggeschoold. Dit loopt op tot 62,5% bij vrouwen van die leeftijd.
- Bij de 15- tot 49-jarigen nemen vrouwen 34,7% van de hogere functies in. Bij de vijftigplussers wordt slechts 18,9% van de hogere functies door een vrouw uitgeoefend.
- Vijftigplussers, zowel vrouwen (57,6%) als mannen (15,2%), werken veel vaker deeltijds dan jongere leeftijdsgroepen (43,6% bij vrouwen en 5,6% bij mannen). Ze nemen ook vaker tijdskrediet op.
- Het loonverschil tussen vrouwen en mannen is het grootst bij de 50- tot 64-jarigen. In deze leeftijdsgroep verdienen mannen een kwart meer dan vrouwen.
- Werkende 45-plussers die mantelzorg verlenen, hebben vaker een deeltijdse job dan niet-mantelzorgers. Dit geldt bij uitstek voor vrouwen (53,6% deeltijders bij mantelzorgers tegenover 43,6% bij niet-mantelzorgers).
Het genderjaarboek (en de themawerking) kadert in de grote communicatiecampagne ‘MV United’ die najaar 2006 werd opgestart in samenwerking met VRT, Sanoma Magazines, het kabinet Van Brempt, Universiteit Hasselt en vzw De Overmolen. Met twee tv-programma’s op Eén, twee magazines, allerhande projecten en een website moet ‘MV United’ ervoor zorgen dat mensen praten over gelijke kansen op het werk en thuis en er naar handelen.
Zowel vroegere genderzakboekjes als het huidige genderjaarboek kunnen gratis worden aangevraagd bij het ESF-Agentschap. Zie
www.esf-agentschap.be en www.mv-united.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen