< Terug naar overzicht

Genderloonkloof verschilt volgens berekeningswijze

Verschillende onderzoeken wijzen op een loonkloof tussen mannen en vrouwen van 18% tot 26%, afhankelijk van de bron. Voor mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd en met dezelfde functie bedraagt het verschil nog ongeveer 8%. Het Hoger Instituut voor de Arbeid legde een aantal publicaties over het thema naast mekaar om begripsverwarring te vermijden.

Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming geeft jaarlijks het Genderzakboekje uit en baseerde zich voor 2005 op loopbaan- en arbeidstijdgegevens van de RSZ uit 2001 en op de Vacature Salarisenquête van 2004. De onderzoekers van het Steunpunt vergeleken mannelijke en vrouwelijke brutojaarlonen voor voltijdse equivalenten. Ze berekenden dus ook de voltijdse equivalenten van deeltijdse jobs. Ze stelden vast dat het brutojaarloon van een voltijds werkende man 34.300 euro bedraagt en van een voltijds werkende vrouw 27.600 euro. Een vrouw verdient volgens deze studie dus 20% minder dan een man. Opgelet: een man verdient volgens dezelfde cijfers 24% meer dan een vrouw. Een deel van de begripsverwarring over de genderkloof ligt hierin: neemt men het hoogste loon, dat van de man, als vergelijkingspunt, dan is het procentuele verschil kleiner dan wanneer men het loon van de vrouw als ijkpunt kiest.

Na analyse van data van de Panel Studie van Belgische Huishoudens komt de Leuvense econoom Konings tot een vergelijkbare loonkloof van 25%. Luc Sels en Gert Theunissen van de KU Leuven weerhielden uit de Vacature Salarisenquête 2002-2004 de voltijds werkende bedienden, ambtenaren en kaderleden en komen daarbij hoger uit, op een verschil in brutomaandloon van 34,8%, in nettomaandloon van 29,6% en in brutojaarloon van 39,1%. De loonkloof lijkt dus groter te zijn bij een hoger opleidingsniveau, zo blijkt ook uit een studie van het HIVA zelf. Onderzoekers Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande baseren zich daarin op data van 8801 deelnemers aan de online Loonwijzer-enquête, die liep tussen september 2004 en september 2005, en ze stellen vast dat hoogopgeleide vrouwen 20,3% minder verdienen dan hoogopgeleide mannen, terwijl laaggeschoolde vrouwen ‘slechts’ 16% minder verdienen dan laaggeschoolde mannen. De gemiddelde loonkloof ligt op 18% (met het mannenloon als vergelijkingspunt). Sels en Theunissen zien dat de loonkloof krimpt na controle op variabelen zoals diplomaniveau, werkervaring, functie- en organisatiekenmerken. Het verschil in brutomaandloon wordt dan herleid tot 8,5% die niet verklaard is en dus mogelijk op discriminatie duidt.

Onderzoek van SD Worx dat deze week verscheen, komt ook tot 8% wanneer men de lonen van mannen en vrouwen met dezelfde functie en met dezelfde leeftijd met elkaar vergelijkt. De loonkloof duikt onder 5% bij -35-jarigen en overschrijdt 10% bij 45-plussers.

Ruwweg kunnen we stellen dat tweederde van de loonverschillen tussen man en vrouw te verklaren zijn door factoren zoals opleidingsniveau, beroepskeuze en keuze voor deeltijds of voltijds werk en dat eenderde te herleiden valt tot discriminatie, rechtstreeks of onrechtstreeks (in functiewaardering bijvoorbeeld).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen