< Terug naar overzicht

Genderkloof vergroot

In het recente 'Global Gender Gap Report' van het World Economic Forum verliest België negen plaatsen. Die ranglijst duidt aan in welke mate er sprake is van een genderkloof. Oorzaak van de verdiepende genderkloof is het ongelijk loon voor gelijk werk.

Het World Economic Forum (WEF) stelde onlangs het derde rapport 'Global Gender Gap' voor. Het rapport belicht 130 landen en geeft inzicht in de kloof tussen vrouwen en mannen in 92 procent van de wereldbevolking. Op basis van cijfers en interviews traceerde men de genderkloof in vier domeinen:
 • economie ('Economic Participation and Opportunity')

 • onderwijs ('Educational Attainment')

 • politiek ('Political empowerment')

 • gezondheid ('Health and survival')


 • Aandachtspunten waren onder meer de loonkloof, het verschil in scholingsgraad tussen vrouwen en mannen, het aantal vrouwen in besluitvormingsposities, en de levensverwachting van vrouwen en mannen.

  Positief


  De 'Global Gender Gap Index' duidt aan in welke mate er een genderkloof bestaat in een bepaald land. De drie hoogst gerangschikte landen dichtten de genderkloof voor meer dan 80 procent, de laagst gerangschikte slechts voor 45 procent.
  Positief is dat van de 128 landen die zowel in 2007 als in 2008 in de analyse werden opgenomen, meer dan twee derde won aan gelijkheid van vrouwen en mannen.
  De kloof werd verder gedicht in onderwijs, politiek en economie. Op het terrein van gezondheid verbreedde de kloof zich echter. De in het kader van het WEF opgerichte Gender Parity Groups wijzen dan weer op het belang van de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende functies in de politieke en financiële wereld. Niet alleen om de huidige financiële crisis te bezweren, maar ook om toekomstige crisissen te voorkomen.

  Negatief


  Voor België betekent dit rapport slecht nieuws. In de algemene ranking zakt ons land van de 19de plaats in 2007 naar de 28ste plaats in 2008. In 2006 stond België op de 33ste plaats. De daling in de ranking is te wijten aan de terugval in de categorie 'Economic Participation and Opportunity', waar België 14 plaatsen moet prijsgeven en van de 46ste naar de 60ste plaats verhuist.
  In deze categorie scoort België onder het gemiddelde voor gelijk loon voor gelijk werk.
  Voor wat de andere categorieën betreft, bekleedt België de 27ste plaats in de subindex 'Political empowerment', de 52ste plaats in 'Health and survival' en de 67ste plaats 'Educational Attainment'.
  De hoge ranking in het domein van de besluitvorming dankt België aan het aantal vrouwelijke parlementsleden en het relatief hoge aantal vrouwen dat een ministerpost bekleedt.

  Overzicht


  De noordelijke landen voeren de ranglijst aan en vertonen dus de kleinste genderkloof. Op de eerste vier plaatsen staan respectievelijk Noorwegen, Finland, Zweden en IJsland. In Europa moet België Denemarken (6), Ierland (8), Nederland (9), Letland (10), Duitsland (11), het Verenigd Koninkrijk (13), Zwitserland (14), Frankrijk (15) en Spanje (17) laten voorgaan.
  De Verenigde Staten staan op de 27ste plaats. Pakistan (127), Saoudi Arabië (128), Chad (129) en Yemen (130) sluiten de rij.

  Bron: Amazone

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen