< Terug naar overzicht

Gendergelijkheid op het werk: wachten tot het jaar 2277

Hoewel er steeds meer aandacht is voor gendergelijkheid op de werkvloer, zal het volgens een recent rapport van het World Economic Forum (WEF) nog 257 jaar duren alvorens wereldwijd de genderkloof op de werkvloer zal gedicht worden.

Volgens het 'World Economic Forum Gender Gap Report’ is in 2019 de genderkloof kleiner geworden in vergelijking met 2018. Het WEF onderzoekt jaarlijks de genderongelijkheid op het vlak van onderwijs, gezondheid, economische kansen en politiek empowerment, dit jaar al voor de veertiende keer. Tegen het huidige tempo zal het nog 99,5 jaar duren alvorens wereldwijd de genderkloof gedicht wordt. Vorig jaar was dit nog 108 jaar. Op de werkvloer zal het zelfs nog 257 jaar duren om de verschillen te overbruggen.
De algemene verbetering is volledig op het conto te schrijven van de grotere aanwezigheid van vrouwen in de politiek. Vandaag is een kwart van de parlementsleden een vrouw en 21 procent van de ministerposten is in handen van vrouwen. Vorig jaar was dit respectievelijk 24 procent en 19 procent. Ook op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg is er wereldwijd beterschap geboekt: 95 procent van de genderkloof is ondertussen gedicht.
Opmerkelijk is dat de verschillen op het vlak van economische kansen opnieuw groter zijn geworden, terwijl er vorig jaar beterschap was op dit vlak. Het WEF berekende dat het nu 257 jaar zal duren om de kloof te overbruggen, vorig jaar was dit ‘slechts’ 202 jaar.
Het rapport wijst erop dat er proportioneel minder vrouwen werkzaam zijn dan mannen. Dat is deels te wijten aan automatisering, die harder toeslaat in jobs die traditioneel door vrouwen worden uitgeoefend. Bovendien zijn vrouwen aanzienlijk minder vertegenwoordigd in domeinen die een boost in werkgelegenheid kennen: wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Slechts 22 procent van de werknemers die werken met artificiële intelligentie zijn vrouwen. Ook zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in leidinggevende rollen.
Niettemin wijst het rapport erop dat in landen waar vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in de politiek, dit samenhangt met een groter aandeel vrouwen in management- en leidinggevende rollen. Als is er geen causaal verband gevonden.

België stijgt vijf plaatsen vergeleken met vorig jaar en staat op plaats 27. Wij doen het vooral goed op het vlak van onderwijs en zijn een van de 35 landen waar geen genderkloof meer is op dit punt. Inzake economische participatie staat België op de 54ste plaats. In de subcategorie politiek op plaats 34. Het laagst scoren we op gezondheid: plaats 86.

IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden staan bovenaan de ranglijst. Het WEF wijst op grote regionale verschillen. In West-Europese landen kan de genderkloof op de diverse domeinen binnen 54 jaar gedicht worden. In Noord-Amerika moet men nog 151 jaar geduld hebben, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nog 140 en in Oost-Azië nog 163.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen