< Terug naar overzicht

Geluk op/in het werk neemt af

Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk steeg van 24 naar 28 procent door de coronacrisis. Wie bang is zijn job te verliezen, is significant minder gelukkig met zijn werksituatie. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek.

Uit de cijfers blijkt dat de Belg goed bezig was. Ten opzichte van de eerste meting in 2018 was er een positieve trend te zien. De levenstevredenheid steeg van 6,55 naar 6,73 op 10 net voor de crisis. Maar die positieve evolutie kreeg een deuk en daalde naar 6,62 op 10.
Voor huisvrouwen, werklozen, ambtenaren, zelfstandigen en gepensioneerden is er geen of weinig merkbaar verschil in de tevredenheid ten opzichte van voor de coronacrisis. Bij bedienden (privésector) daalde de tevredenheid licht. Maar van alle bevraagde bevolkingsgroepen is de levenstevredenheid van arbeiders en studenten het meest gedaald. De coronacrisis heeft de grootste impact op het geluk van deze twee groepen.

Het staat buiten kijf dat de Belg een groot deel van zijn betrokkenheid en sociale relaties verliest door deze situatie, ook op de werkvloer. Verschillende bedrijven sloten hun deuren, zagen zich genoodzaakt werknemers op economische werkloosheid te zetten of te ontslaan. Ook voor zelfstandigen zijn dit onzekere tijden. Dat heeft een invloed op het werkgeluk van de Belg. Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk, en zijn werkgeluk een score van 5 op 10 of minder geeft, stijgt van 24 naar 28 procent door de coronacrisis. Maar ook het aantal dat zijn werk quoteert met een 8, 9 of 10 en dus zeer tevreden is, stijgt van 41 naar 43 procent.

Naast de sociale relaties speelt angst over de toekomst van de job een grote rol in de tevredenheid over de werksituatie. Mensen die bang zijn hun baan te verliezen, zijn significant minder gelukkig met hun werksituatie. Dat is een belangrijk cijfer gezien de grote onzekerheid die er momenteel heerst over de gevolgen van de coronacrisis op de Belgische economie.

De enquête bij ruim 4000 personen werd tussen begin februari 2020 en eind april 2020 afgenomen. Al naargelang van het tijdstip waarop de deelnemers de vragenlijst invulden, zijn ze in twee groepen opgedeeld. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen in een periode van zes weken voor de corona-uitbraak vergelijken met een zestal weken na die uitbraak, toen strenge maatregelen werden opgelegd in heel ons land.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen