< Terug naar overzicht

Gehandicapten: van welzijn naar werk

Naar aanleiding van de afsluiting van het Europees Jaar van Personen met een handicap maakte de Vlaamse regering bekend dat de bevoegdheid voor de arbeidsintegratie van gehandicapten in overleg met de sociale partners doorgeschoven wordt van het departement Welzijn naar Werkgelegenheid. Dat zou de integratie van gehandicapten in het reguliere arbeidscircuit moeten bevorderen. Er werden ook concrete afspraken gemaakt.

Vanaf januari 2004 zal het aspect werkgelegenheid in het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ressorteren onder de bevoegdheid Werkgelegenheid. De rest van de activiteiten van het Vlaams Fonds blijft bij Welzijn.
Volgens Vlaams minister Renaat Landuyt van Werkgelegenheid garandeert deze beslissing de toepassing van het decreet op de evenredige participatie en non-discriminatie.


In een vandaag ondertekende afsprakennota staan de streefcijfers voor evenredige participatie en non-discriminatie. Andersvaliden en personen met een handicap zouden vlotter kunnen ingeschakeld worden in het reguliere arbeidscircuit. Het overleg leidde tot een groeiscenario: tot 2010 zouden er jaarlijks 4500 tot 9000 extra jobs voor personen met een arbeidshandicap moeten bijkomen. Nulmetingen en streefcijfers worden op bedrijfsniveau niet verplicht, maar zijn wel een belangrijke voorwaarde voor subsidies in het kader van het actieplan diversiteit. Bij de hervorming van de Serv zal een commissie diversiteit worden opgericht, zodat de aanwezigheid en betrokkenheid van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt structureel wordt ingebed. Naast nog andere maatregelen, moet vooral het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven. Doelstelling is de aanwezigheid in het personeelsbestand van 4,5% medewerkers met een erkende arbeidshandicap tegen 2010. Ook de VDAB zal zijn steentje bijdragen met 3900 begeleidingstrajecten.


Verplichte tewerkstellingsquota zijn niet aan de orde.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen