< Terug naar overzicht

Geen heropleving arbeidsmarkt in 2013

In 2013 was 8,5% van de Belgische beroepsbevolking werkloos. Dat is een stijging met bijna 13%. De werkloosheid nam in alle leeftijdsgroepen toe, maar is het meest uitgesproken bij jongeren en ouderen.

Dat blijkt uit de resultaten voor 2013 van de enquête naar de arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. 4.530.000 in België wonende personen waren in 2013 aan het werk. Dat is een stabilisering in vergelijking met 2012.

Al zijn er verschillen naar leeftijdsgroep. Zo daalde het aantal jongeren (15-24 jaar) met een job met 6,5% Dit is deels te verklaren door een toename van het aantal studenten met 13.000. De werkgelegenheidsgraad van jongeren daalde van 25,3% in 2012 naar 23,6% in 2013.

Bij ouderen daarentegen stijgt het aantal werkende 50-plussers met 4,1%. 54% van de 50- tot 64-jarigen is momenteel aan het werk. Bij de 55- tot 64-jarigen gaat het om 41,7%.

Werkloosheid
In 2013 waren er gemiddeld 417.000 werklozen. Het gaat om personen die geen job hebben, maar wel actief op zoek zijn naar werk en beschikbaar zijn om te beginnen werken. In vergelijking met 2012 stijgt het aantal IAB-werklozen met 48.000 of bijna 13%. De werkloosheid neemt in alle regio’s toe.

Mannen en vrouwen worden in bijna dezelfde mate getroffen. De voorbije jaren had de financieel-economische crisis vooral gevolgen voor de mannelijke werkgelegenheid. Hoewel de werkloosheid in alle leeftijdsgroepen toeneemt, is de stijging het meest uitgesproken bij de oudste (19,3%) en de jongste (18,1%) leeftijdsgroep.

De jeugdwerkloosheid is gestegen van 19,8% in 2012 naar 23,7% in 2013. De jeugdwerkloosheidsgraad ligt hoog in vergelijking met de werkloosheidsgraad van andere leeftijdsgroepen. Bij de 25- tot 49-jarigen is 7,8% van de beroepsbevolking IAB-werkloos en bij de 50- tot 64-jarigen gaat het om 5,2%.

Dit alles zorgt ervoor dat de EU-2020-doelstellingen veraf blijven. In het kader van de Europa 2020-strategie, werd vastgelegd dat tegen 2020 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk moet zijn. België heeft, zoals alle Europese lidstaten, een nationale doelstelling vastgelegd. Die bedraagt 73,2%.

In 2013 is in België 67,2% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dit percentage is hetzelfde als in 2012. België blijft dus nog ver verwijderd van de vooropgestelde doelstelling. Vlaanderen zit met 71,9% het dichtst bij de doelstelling. Wallonië en Brussel halen respectievelijk 62,3% en 56,8%.

Bron: FOD Economie

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen