< Terug naar overzicht

Fysiek en mentaal welzijn staan voorop bij heropstart

Bijna zes op tien bedrijven zullen bij de geleidelijke opstart van de activiteiten meer aandacht hebben voor het fysieke en mentale welzijn van de werknemers. Ook telewerk is een blijver. Een derde verwacht door corona ook ingrijpende maatregelen te moeten nemen om het hoofd boven water te kunnen houden. Opvallend: een vierde had eind april nog niet echt nagedacht over de heropstart, laat staan een heus relanceplan uitgewerkt.

Heel wat ondernemingen houden rekening met een toename van psychosociale klachten. Dat blijkt uit een rondvraag van Acerta bij meer dan 500 Belgische CEO’s en HR-managers eind april.
De gezondheid van hun werknemers is dan ook de grootste prioriteit voor veel bedrijven bij de heropstart. Acht op tien respondenten verwachten dat het personeel extra veeleisend zal zijn op vlak van gezondheid en meer dan de helft zal de komende weken en maanden ook meer aandacht spenderen aan het fysieke en mentale welzijn van zijn personeel.

“Deze crisis gaat in golven. Ze is begonnen als gezondheidscrisis, is geëvolueerd naar een economische crisis en nu mogen we ons verwachten aan de derde golf: een mentale crisis. Er zijn duizenden mensen gestorven en voor velen heeft het coronavirus in de erg nabije omgeving slachtoffers gemaakt. De perspectieven van mensen zijn daarmee op de helling komen te staan. Het percentage van mensen dat bovengemiddeld angstig is, wordt geschat op 15 procent. Bedrijven zijn daar niet blind voor. Daarom staat ‘Meer aandacht voor het welzijn en de mentale weerbaarheid’ bovenaan de lijst van maatregelen die werkgevers zullen implementeren. Meer dan de helft anticipeert op stress-gerelateerde problemen, zoals burn-outs en psychosociale klachten. In China is die trend al merkbaar. Een verwittigde werkgever is er twee waard”, zegt Yves Plees, Director Acerta Consult.

Hoopvol over impact coronacrisis

Eind april waren nog altijd twee op drie werkgevers neutraal tot hoopvol over de impact coronacrisis. Bijna een op vijf (18 procent) kon eind april vaststellen dat ondanks corona de resultaten min of meer op peil waren gebleven. Voor de helft was de schade beperkt. Zonder twijfel spelen hier de ondersteunende maatregelen van de overheid een zeer grote rol. De impact van corona op onze economie blijft natuurlijk wel groot: 34 procent van de respondenten ondervond van de crisis zodanig grote schade dat ze zich genoodzaakt zien ingrijpende maatregelen te nemen, 4 procent vreest zelfs voor het voortbestaan van de onderneming.
Over de nabije toekomst zijn twee op drie ondernemingen neutraal tot vrij positief. Slechts een derde kijkt de komende maanden somber tegemoet. Wel gaat 45 procent ervan uit dat de coronapandemie zich nog tot eind 2021 zal laten voelen.

Geen relanceplan

Zowat een op vier respondenten dacht eind april nog niet aan de heropstart. Een volwaardig relanceplan zit er bij veel ondernemingen dus nog niet echt in. Bij bedrijven die wel een relanceplan hebben, overheerst een reactie op korte termijn, waarbij keuzes gemaakt worden met een snel effect aan de kostenkant: investeringen uitstellen, prijsaanpassingen, inkoopprijzen verlagen, loonvoorwaarden heronderhandelen, personeelsbestand afbouwen...

“Maar heel snel al zagen we ook de creativiteit van de ondernemer naar boven komen. Bedrijven denken zelfs aan het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten (47 procent), het stopzetten van bepaalde diensten of producten (35,4 procent) of het zoeken naar nieuwe verdienmodellen (37,7 procent). We merken dat de blik opnieuw vooruit gericht wordt. Ook hoe bedrijven na de lockdown met hun mensen zullen samenwerken, willen ze herbekijken. Flexibiliteit – bijvoorbeeld in werktijden, in werkplaats – die tijdens de lockdown een reddingsboei is geweest, blijft een belangrijke overlevingsstrategie”, zegt Yves Plees.

Thuiswerk wordt bijvoorbeeld een blijver: 45 procent van wil het blijven toepassen na de lockdown. Een op drie bedrijven zal voortaan ook meer aandacht schenken aan de vorming en ontwikkeling van zijn medewerkers. Een op twintig denkt erover na om medewerkers ter beschikking te stellen van andere bedrijven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen