< Terug naar overzicht

Fusies en overnames: het moet beter

Een onderzoek naar waardecreatie bij fusies en overnames, door Right Management Consultants verricht in 2003 met als doel de resultaten van een gelijkaardig onderzoek in 1999 op te frissen, bevestigt andermaal dat de meeste ondernemingen de verschillen in bedrijfscultuur onderschatten als ze hun krachten willen bundelen. Werk op de plank voor HR-managers. Zij moeten de cruciale mensgebonden aspecten in het oog houden.

Interviews met kaderleden van 156 bedrijven met een omzet van minstens 500 miljoen euro in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië, die ofwel net werden overgenomen ofwel een ander bedrijf hadden overgenomen en waarvan 64% grensoverschrijdend werkt in minstens twee landen, leren dat verschillen in bedrijfscultuur, eerder dan de taalproblematiek of de geografische afstand, het grootste struikelblok vormen om zulke operaties te laten slagen.
Vaak worden de vooropgestelde resultaten niet gehaald. Zowel voor de financiële doelstellingen als voor het verwerven van de beoogde marktpositie scoorden bedrijven die een fusie doorvoerden volgens het onderzoek in 2003 slechter dan in 1999: de respectievelijke scores hiervoor waren 3,6 op 5 (in 1999 nog 3,8) en 3,7 op 5 (in 1999 nog 3,8).


Inzake de menselijke aandachtspunten bij een fusie of overname ging het in 2003 over het algemeen al wat beter dan in 1999. Maar is er nog veel werk op de plank. Vele bedrijven waren te druk benomen door andere bedrijfsaspecten.


Slechts op één punt kon in 2003 een sterke verbetering worden genoteerd ten opzichte van 1999: het behoud van talentvolle medewerkers. De vraag of men daarin na de fusie geslaagd was gaf in 2003 een score van 4,0 op 5 tegenover 3,5 op 5 in 1999.


HR-managers doen er goed aan zich met de zaken te bemoeien en vooral aandacht te besteden aan de volgende punten.

Nieuwe organisaties hebben nieuwe leiders nodig. Leiders met de juiste competenties komen niet noodzakelijk uit de fusionerende organisaties.
Wees als overnemer niet arrogant. Dit kan de waarde van de overeenkomst, het succes van de integratie, de rendabiliteit van de nieuwe organisatie in het gedrang brengen.
Bij fusies en overnames bestaat er niet zoiets als zachte thema’s. Financiële aspecten krijgen meestal veel meer aandacht dan de menselijke, die echter de deal kunnen doen slagen of mislukken.
Laat diep snoeien in de uitgaven zeker niet de eerste inspiratie zijn bij een fusie. Kostenbesparingen, misschien aanlokkelijk voor investeerders, zijn slecht voor het realiseren van groei op lange termijn en creëren het gevaar dat de waarde van de fusie verloren gaat.
Verwaarloos het verkoopsteam niet. Dat ondermijnt het succes van een fusie door het in gevaar brengen van klanten en omzet.
Tussen ondernemingen bestaan meer cultuurverschillen tussen dan tussen landen. Kunnen bedrijfsculturen niet voldoende op elkaar worden afgestemd, dan duiken er integratieproblemen op.
Vergeet niet het middenkader bij veranderingsmanagement. Het kan bijdragen tot de harmonisering van de bedrijfsculturen en de productiviteit en dus tot waardecreatie, kostenbesparingen en groei.

HR Square nr. 13 van april 2004 gaat dieper in op deze problematiek.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen