< Terug naar overzicht

Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Deze vzw groepeert 12 woon- en zorgcentra in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant met in totaal 1500 medewerkers voor ongeveer 2000 bejaarden. In de voorbereiding van haar presentatie Hoe divers is het werken in een rusthuis? Over de impact van functiedifferentiatie binnen de institutionele ouderenzorg peilde Françoise Van Hoorebeke via een korte mailing naar de mening van enkele leidinggevenden in de vzw.

“Functieclassificatie, en de werking van het IF-IC waarover Klaartje Theunis op het seminarie spreekt, is in onze sector nog vrij onbekend”, aldus Françoise Van Hoorebeke. “Maar aan functiedifferentiatie doen wij wel degelijk, in die zin dat wij binnen de bejaardenzorg op zoek zijn naar aantrekkelijk werk voor verpleeg- en zorgkundigen. We merken daarbij op dat specialisatie in een of ander deeldomein de medewerker aanspreekt.”
Zij plaatst daarbij echter onmiddellijk een kanttekening: “Een mes dat scherp is maar niet breed, blokkeert bij het eerste steentje dat in de weg zit. We kunnen dan wel specialiseren, maar er moet nog voldoende basiskennis aanwezig zijn bij iedereen. Het is ondenkbaar dat we tot situaties komen als: de wondzorgspecialiste is er niet, dus is er geen wondzorg vandaag. Functiedifferentiatie ligt in een rusthuis toch wel anders dan in een ziekenhuis. Wij wonen én leven echt samen met bejaarden die zwaar zorgbehoevend zijn. Voor ons houdt zorg dus veel meer in dan alleen maar technische verstrekkingen. In een rusthuis werkt ieder van ons – of men nu verpleegkundige of directeur of poetsvrouw is – vanuit een animatieve grondhouding en gaat men vanuit die invalshoek de bejaarde als mens benaderen. Als een poetsvrouw merkt dat een bewoner nog graag wat meehelpt, zal ze gemakkelijk een stofdoek halen en wat tijd vrij maken om dat samen te doen. Wij willen niet volledig evolueren naar scherp afgelijnde taken binnen verpleging of verzorging zoals in het ziekenhuis, waardoor men sterk gespecialiseerd handelt, maar ook het risico loopt een stukje armer en meer uitgehold te werken. Wel leggen onze medewerkers vanuit hun eigen discipline specifieke accenten begrensd door het wettelijk kader van hun beroepsuitoefening. Onze aanpak is nu heel geïntegreerd en uit de navraag bij mijn collega’s merkte ik, dat zij dat zeker zo willen behouden. Waarop we ons wel willen toeleggen, is hoe we het werk aantrekkelijker kunnen maken door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in een toch vrij vlakke loopbaan. Op dat vlak zou differentiatie als intrinsieke beroepsverdieping wel interessant zijn. Die denkpiste willen we alleszins graag met de seminariedeelnemers exploreren.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen