< Terug naar overzicht

Forse toename studentenarbeid vorige zomer

In juli en augustus was er een aanzienlijke toename van het volume uitzendarbeid dat werd gepresteerd door jobstudenten. Ook buiten de vakantieperiode stijgt het aantal jobstudenten.

Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Federgon. In juli nam het volume studentenarbeid met 10,3% toe in vergelijking met het jaar voordien. In augustus was er sprake van een stijging met 5,8%. De relatief mindere maand augustus is voor een deel te verklaren door het slechtere weer. Nogal wat jobstudenten zijn immers tewerkgesteld in weergevoelige sectoren.

Deze groei heeft ook geleid tot een toename van het aantal jobstudenten-uitzendkrachten. Over de volledige vakantieperiode werkten er vorig jaar 149.844 jobstudenten via uitzendarbeid. Dit aantal is volgens een eerste schatting toegenomen tot ongeveer 157.000 in 2014. De uitzendsector is hiermee goed voor nagenoeg 40% van de tewerkstelling van jobstudenten.

Ook de tewerkstelling van jobstudenten buiten de vakantieperiode zit in de lift sedert de invoering van de nieuwe regelgeving in januari 2012. Studenten kunnen sindsdien immers 50 dagen werken, vrij te kiezen doorheen het jaar.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen