< Terug naar overzicht

Forse stijding aantal collectieve ontslagen in 2013

Tijdens de eerste negen maanden van 2013 hebben 103 bedrijven de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Dat is bijna de helft meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen de teller op 70 stond.

Dat blijkt uit statistieken die de FOD Werkgelegenheid publiceerde. In de periode van januari 2013 tot en met september 2013 hebben 103 bedrijven de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij zijn 7691 werknemers gemoeid.


Dat is een forse toename in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 70 collectieve ontslagen aangekondigd die betrekking hadden op 6482 werknemers. Dit is een toename met 18,7 procent. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2011 is er zelfs sprake van een toename met 65 procent.

In Wallonië zijn 3969 werknemers (51,6 procent van de procedures) betrokken bij een voornemen tot collectief ontslag, in Vlaanderen 2829 werknemers (36,8 procent) en in Brussel 893 werknemers (11,6 procent). In Wallonië tellen de provincies Henegouwen en Luik het meeste getroffen werknemers. In Vlaanderen zijn dit de provincies Antwerpen en Limburg.

Vooral in de metaalverwerkende sector en de sector van het basismetaal zijn de meeste voornemens tot collectief ontslag aangekondigd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, neemt de metaalverwerkende sector een derde van het aantal nieuwe aangekondigde ontslagen voor zich. Een ander derde van het aantal nieuwe ontslagen zijn terug te vinden in de distributie en het transport.

De gemiddelde duur van de informatie- en raadplegingsprocedure die beëindigd werd in de periode januari 2013 tot en met september 2013 bedraagt 77 dagen. Rekening houdend met het feit dat er bij de berekening enkele uitschieters zijn met een vrij lange of vrij korte duur, is het ook nuttig de mediaan te berekenen: deze bedraagt 52 dagen.

In 2012 duurde de informatie- en raadplegingsprocedure gemiddeld 57 dagen (mediaan 42 dagen), in 2011 gemiddeld 71 dagen (mediaan 57) en in 2010 gemiddeld 87 dagen (mediaan 72).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen