< Terug naar overzicht

FOD Financiën zal strenger straffen bij laattijdigheid bedrijfsvoorheffing

In een bericht op zijn website laat de FOD Financiën weten een aantal maatregelen te lanceren die ervoor moeten zorgen dat alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

De FOD Financiën lanceerde begin november 2015 een actie waarbij hij de schuldenaars, die hun fiscale fiches voor inkomstenjaar 2014 niet correct of niet tijdig ingediend hadden, een boete oplegde van 50 euro (voor een eerste overtreding) tot maximaal 1250 euro.

Vanaf januari 2016 zullen ze, bij niet of onvolledig indienen van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan betaling en bij elke overtreding inzake het indienen van fiches systematisch sanctioneren. Concreet zijn de sancties:

  • Een belastingverhoging van 10 procent tot maximaal 200 procent bij niet-aangifte of bij onvolledige of onjuiste aangifte, gepaard gaande met niet-betaling of ontoereikende betaling.
  • Een geldboete van 50 euro tot maximaal 1250 euro bij niet-aangifte of laattijdige aangifte.
  • Een geldboete van 10 procent van het niet-betaalde bedrag, van het laattijdig betaalde bedrag of van het saldo van het niet-betaalde of laattijdige betaalde bedrag met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro, afgerond tot het lagere veelvoud van 10 euro (0 euro bij de eerste overtreding).

Bron: FOD Financiën (financien.belgium.com) en Group S (groups.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen