< Terug naar overzicht

Flexibiliteit stilaan doorslaggevend bij keuze werkgever

Flexibiliteit op het werk staat internationaal heel hoog genoteerd, ongeacht geslacht of leeftijd. Bijna 4 op de 10 kandidaten zet ‘flexibiliteit’ zelfs in de top drie van hun keuzecriteria voor de werkgever.

Lange tijd werd de fysieke aanwezigheid van de medewerkers op de werkplek beschouwd als noodzakelijk voor de goede werking van het bedrijf. Maar vandaag vindt 63 procent van de kandidaten die actief op zoek zijn naar werk, dat ze niet voor hun scherm op kantoor moeten zitten om hun job naar behoren uit te voeren.

De opkomst van de digitale werkplek en de technologische mogelijkheden schudden het bestaande model door elkaar. Flexibiliteit inbouwen is vandaag uitgegroeid tot een grote uitdaging. Bij steeds meer organisaties en bedrijven maakt het deel uit van het totaalpakket dat ze hun medewerkers aanbieden.

Anno 2017 heeft flexibiliteit dan ook twee gezichten. Enerzijds betekent flexibiliteit de manier waarop bedrijven het werk organiseren om de onderneming meer ‘agile’ te maken – onder meer via uitzendarbeid, overwerk of andere specifieke formules. Anderzijds geeft flexibiliteit de medewerkers op een innovatieve manier de kans te werken waar en wanneer ze willen om zo hun werk en privé optimaal in balans te brengen en tegemoet te komen aan hun mobiliteitsverwachtingen.

Vraag naar flexibiliteit groeit spectaculair

38 procent van kandidaten uit de 19 ondervraagde landen beschouwt flexibiliteit op het werk als doorslaggevend in de keuze voor een werkgever. Enkel de jobinhoud (53 procent) en het loon (59 procent) staan nog hoger op het prioriteitenlijstje. In sommige landen nam de factor ‘flexibiliteit’ op één jaar tijd zelfs met 20 tot 30 procent toe in belang.

Flexibele uurroosters, telewerk, betaalde vakantie, sabbatverlof, à la carte werken in shifts, soepele uren mantelzorgers, … flexibiliteit kan tal van vormen aannemen volgens de kandidaten. Maar bij 26 procent van de bevraagden staan soepele uurroosters met stip op één, gevolgd door thuis of op een andere plek werken (bijna 22 procent). België verschilt in die zin weinig van de andere landen.

Flexibiliteit staat los van geslacht, leeftijd en sector

Vroeger kwam de vraag naar flexibiliteit vooral van vrouwen, vandaag overstijgt ze het gender. In het merendeel van de bevraagde landen neemt het aantal mannen dat flexibiliteit als selectiecriterium hanteert toe, Australië (40 procent, of +12 procent ten opzichte van 2015) en de Verenigde Staten (43 procent of +7 procent) op kop. Op wereldschaal komt de vraag in meerderheid (55 procent) nog altijd van de vrouwen tegenover 45 procent van de mannen.

Bovendien is de vraag naar flexibiliteit niet generatiegebonden. De meerderheid van de millennials – van wie 84 procent zich bewust is dat hun loopbaan niet lineair zal verlopen – noemt flexibiliteit als dé maatstaf bij hun keuze voor een werkgever. Ook de babyboomers (50-65 jaar) zijn grote voorstanders van flexibiliteit. Het laat hen immers toe hun job anders in te delen en te blijven werken, soms deeltijds of zelfs na hun pensioen.

Zoomen we in op sectorniveau, dan toont de enquête dat alle sectoren – met enkele onderlinge verschillen – worden geconfronteerd met de vraag naar meer flexibiliteit.

Bron: ManpowerGroup (manpowergroup.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen