< Terug naar overzicht

Feedback geven is goed, te veel feedback schaadt

Het is met feedback zoals met alle lekkernijen: de juiste dosis vinden is van tel. Feedback krijgen is nodig om nieuwe vaardigheden of kennis succesvol aan te leren. Maar hoeveel is nodig en wanneer moet de feedback gegeven worden? Uit doctoraatsonderzoek uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven blijkt nu dat feedback vooral aan het begin van het leerproces nuttig is. Wanneer onze hersenen voldoende kennis hebben opgedaan, krijgt feedback een averechts effect en vertraagt hij de ontwikkeling van cognitief automatiseren.

Om de rol van feedback bij complexe leerprocessen na te gaan, voerde dr. in de Psychologie Katleen Vandist onder begeleiding van promotoren prof. Tim Vantilborgh (VUB), prof. Eva Van den Bussche en prof. Gert Storms (KU Leuven) een experiment uit waarbij aan 34 participanten vijf dagen na elkaar werd gevraagd om afbeeldingen afkomstig uit twee verschillende complexe categorieën te leren.
Tijdens de eerste twee dagen van het experiment kregen alle deelnemers na iedere afbeelding te horen of ze deze juist of fout hadden gecategoriseerd. Voor het vervolg van het experiment selecteerden de onderzoekers de deelnemers die een zekere expertise hadden behaald. Op dagen drie en vier werden de overgebleven participanten dan in twee groepen verdeeld. Groep 1 kreeg nog steeds na elke opgave feedback, terwijl groep 2 slechts na een kwart van de oefeningen te horen kregen of ze deze juist hadden ingedeeld. Op de laatste dag van het experiment kregen de deelnemers opnieuw afbeeldingen voorgeschoteld, maar deze keer kreeg niemand nog feedback en moesten ze de afbeeldingen zo snel mogelijk categoriseren.
Het doel was nagaan hoe goed ze de nieuwe vaardigheid geautomatiseerd hadden. Automatisatie van een vaardigheid houdt in dat men de vaardigheid correct en steeds sneller kan uitvoeren. Wat bleek? Participanten die tijdens de derde en vierde dag weinig feedback kregen, waren sneller en gaven even vaak het juiste antwoord als de andere deelnemers die constant feedback hadden gekregen. Dit toont aan dat de kennis van deze groep meer geautomatiseerd is.

Controle

Om uit te sluiten dat de groep deelnemers die na elke opgave feedback had gekregen op de laatste experimentdag trager reageerde door het plotseling verdwijnen van feedback, werd een gelijkaardig vervolgexperiment gehouden. Deze keer werd aan 38 deelnemers gevraagd om een reeks afbeeldingen in categorieën te verdelen. De ene helft kreeg na 95 procent van de oefening te horen of ze juist hadden geantwoord; de andere ontving na 5 procent van de opgaven feedback over hun antwoord. Het vervolgexperiment was zo opgesteld dat deze groepen vergeleken konden worden met die van het eerste experiment. Nog steeds bleek dat de kennis van de proefpersonen die op dag 3 en 4 af en toe feedback kregen, meer geautomatiseerd was.
“Dit onderzoek toont aan dat feedback noodzakelijk is bij het begin van het leerproces tot het moment waarop we de nieuwe vaardigheid al vrij goed onder de knie hebben. Zodra we een zeker expertiseniveau bereikt hebben, wordt de ontwikkeling van automatiseren juist vergemakkelijkt wanneer feedback slechts af en toe wordt gegeven. Blijvend feedback geven belemmert de persoon om de vaardigheid te automatiseren”, zegt dr. Katleen Vandist.
Waarom dat zo is, moet verder onderzocht worden. “Een mogelijke hypothese is dat deelnemers minder aandachtig worden omdat ze toch telkens de juiste oplossing krijgen. Een andere hypothese is dat proefpersonen die af en toe feedback krijgen zichzelf meer motiveren om goed te blijven presteren. Ze voelen zich meer zelfzeker over hun prestatie. Ook de proportie van feedback is van belang: een heel klein beetje feedback zoals bij de deelnemers die in experiment 2 in 95% van de tijd niet wisten of ze goed bezig waren, is duidelijk te weinig want zij maakten meer fouten. Deze onderzoeksresultaten zijn ook interessant voor het onderwijs. Automatiseren is belangrijk in heel wat schoolse vaardigheden zoals lezen, maaltafels leren, categoriseren van dieren…”, licht dr. Vandist toe.

Bron: VUB

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen