< Terug naar overzicht

Federgon pleit voor outplacementcheques

Federgon wil het gebruik van outplacement opvijzelen door de lancering van outplacementcheques, naar analogie met de opleidingcheques. Outplacement of de begeleiding van ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe baan, heeft wel zijn succes bewezen, maar wordt veel te weinig toegepast. De cheques moeten de outplacementprocedure vereenvoudigen en het initiatief bij de werkgever leggen.

De CAO 51 uit 1992 definieert outplacement als “een geheel van diensten en adviezen die, in opdracht van de werkgever en uitgevoerd door een externe dienstverlener, een werknemer in staat stellen om zelf zo snel mogelijk een baan bij een nieuwe werkgever te vinden of om een zelfstandige activiteit op te starten”. Deze CAO regelt de verplichtingen van de werkgever, de verbintenissen van het outplacementbureau en de procedure die moet gevolgd worden. De CAO 82 van 10 juli 2002, gekend als ‘outplacement 45+’, verleent aan alle 45-plussers die ontslagen worden het specifieke recht op een outplacementprogramma. Een KB van 6 augustus 2004 voorziet in de tussenkomst in de outplacementkost van 1800 euro per werknemer voor ondernemingen in herstructurering. Het Herplaatsingsfonds financiert het outplacement van alle ontslagen werknemers in ondernemingen in het Vlaams Gewest bij faillissement of financiële moeilijkheden.


Toch bereikt outplacement te weinig mensen. Dat heeft volgens Federgon te maken met de zware formaliteiten en met de omgekeerde logica dat de (vaak onwetende) werknemer het initiatief moet nemen, met een aangetekend schrijven. Per periode van twee maanden moet hij telkens de procedure schriftelijk heractiveren. Volgens Federgon ligt de visie van de vakbonden en van sociale secretariaten mee aan de oorsprong van het matige gebruik. Zij zouden een financiële uitkering verkiezen boven outplacementbegeleiding. Federgon wil een wettelijk verbod op dit ‘afkoopadvies’.


De outplacementcheques zouden, naar analogie met de opleidingcheques, bekostigd worden door de werkgever en door de overheid. Met de cheques zouden alle bedrijven (niet alleen bedrijven in faillissement of financiële moeilijkheden) en alle werknemers (niet alleen 45+-plussers) gebruik kunnen maken van outplacement. De procedure zou door haar eenvoud vaker en sneller ingezet worden. Federgon wijst ook op de terugverdieneffecten in termen van wedertewerkstelling (een lagere som aan werkloosheidsuitkeringen). Een studie uit 2001 bij 94 personen die gebruik maakten van outplacement en bij een controlegroep van 94 ontslagen werknemers die er geen gebruik van maakten, toont aan dat outplacement tot resultaat leidt. Bij de outplacementgroep vonden 64 personen na twee jaar opnieuw een baan, bij de controlegroep maar 30. Binnen een periode van zes maanden geraakten 36 begeleide personen aan de slag, tegenover 11 personen bij de niet-gebruikers van outplacement. Ook het wereldwijde onderzoek (3697 personen in 16 landen) van Right Management Consultants duidt op positieve effecten (zie vorige editie HR Square – De Week).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen