< Terug naar overzicht

Federgon brengt trends in outplacement in kaart

In 2003 genoten 4290 kandidaten van een outplacementbegeleiding. Bijna de helft daarvan (1900) volgde een individueel outplacementprogramma. Dat blijkt uit een enquête die Federgon Outplacement heeft gevoerd onder haar 13 leden, die samen 90% van het outplacementgebeuren in België vertegenwoordigen. Federgon Outplacement wilde een beter inzicht krijgen in het profiel van de kandidaten, de kenmerken van hun outplacementbegeleiding en van hun nieuwe beroepsactiviteit.

Volgens de nieuwe enquête van Federgon Outplacement had individuele outplacementbegeleiding in 2003 in België voornamelijk betrekking op kandidaten van het mannelijke geslacht (65%), met een goede talenkennis, die om economische redenen ontslagen waren (83,9%).

Outplacement blijkt ook voor oudere werknemers een belangrijk instrument voor professionele reïntegratie: 33,5% van de kandidaten is 45 jaar of ouder.
Van de verschillende kanalen die gebruikt worden voor het vinden van een nieuwe baan, leidt het relatienetwerk van de kandidaten tot de meeste aanwervingen (32% van de aanwervingen). Daarna volgen advertenties van werkgevers (28%) en gespecialiseerde wervings-, search- en selectiebureaus (17%).

De meerderheid van de kandidaten (63%) verdient een salaris dat hoger (22%) of gelijkwaardig (41%) is ten opzichte van het vorige.

Van de kandidaten die in 2003 een individueel outplacementprogramma volgden, werd de helft (49,6%) tewerkgesteld in uitvoerende functies, een vierde (25,8%) vervulde functies in het middenkader.

8% van de kandidaten besloot een zelfstandige activiteit op te starten, en bijna de helft van de kandidaten (41%) vond een nieuwe job in een kleinere onderneming.

Federgon Outplacement merkt evenwel op dat outplacement nog al te vaak gezien wordt als een kost voor het bedrijf dat personeel ontslaat. Outplacement is nochtans een uitstekende springplank die ontslagen werknemers de mogelijkheid biedt opnieuw een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, zo reageert de federatie, die er meteen een stevige uitspraak aan toevoegt: “Deze springplank financieren is zeker te verkiezen boven het financieren van het sociaal vangnet van de werkloosheidsuitkeringen, meer in het bijzonder voor de bedrijven, maar ook voor de Belgische economie in het algemeen.”
De federatie had ook aandacht voor outplacement voor 45-plussers. In theorie hebben alle ontslagen werknemers van 45 jaar en ouder sedert september 2002 recht op outplacementbegeleiding (CAO nr. 82 van de Nationale Arbeidsraad). Toch hebben in 2003 slechts 372 werknemers van deze maatregel genoten. Lang niet alle ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder kregen de outplacementbegeleiding. Het systeem is immers onvoldoende bekend bij de betrokken doelgroep. Die bekendheid is belangrijk, want de aanvraag moet uitgaan van de ontslagen werknemer. Het recht wordt dus niet zomaar automatisch toegekend. Bovendien hebben volgens Federgon Outplacement de vakbondsafgevaardigden de neiging bij hun onderhandelingen te streven naar een evenwaardige financiële compensatie voor de werknemer. Federgon Outplacement raadt de overheid dan ook aan dat de aanvraagprocedure op gang zou worden gebracht door de vroegere werkgever en niet door de werknemer zelf. Een communicatiecampagne over dit recht zou ook kunnen helpen.

De volledige studie Kwalitatief uitstroomonderzoek na individueel outplacement in 2003 kunt u raadplegen op de website van Federgon: www.federgon.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen