< Terug naar overzicht

Federale regering mag zich voorbereiden op een hete herfst

Uit heel wat sectoren wordt teleurgesteld gereageerd op de besparingen die voortvloeien uit het begrotingsakkoord van de federale regering. Spoorbonden, militairen, dokters en welzijnswerkers zijn boos en dreigen met acties.

Defensie

De Belgische militairen moeten langer gaan werken. Op dit moment gaan de meesten onder hen met pensioen op 56 jaar. Maar vanaf 1 januari 2018 wordt de minimumpensioenleeftijd op 57 jaar gebracht en vervolgens jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om de leeftijd van 63 te bereiken in 2030.

Staken kunnen zij niet, maar de militairen dreigen met betogingen. “We gaan beginnen met petities, maar wellicht eindigen we met een grote manifestatie”, zegt Yves Huwart van legervakbond ACMP.

NMBS

Voor het rijdend personeel van de NMBS geldt een gelijkaardige regeling als voor de militairen. Hun minimumpensioenleeftijd bedraagt nu nog 55 jaar, maar dat wordt 57 jaar in 2018 en vervolgens zal ook die leeftijd geleidelijk de hoogte ingaan tot 63 jaar in 2030.

Zowel ACV als ABVV zit nog samen om zich te beraden over eventuele acties tegen de begrotingsbeslissingen. Maar de socialistische spoorbond zei maandag al dat het een actieplan voorbereidt tegen de pensioenhervorming.

Artsen en ziekenfondsen

De vijf ziekenfondsen maakten brandhout van de meer dan 900 miljoen euro aan besparingen in de gezondheidszorg in de begroting 2017. Volgens hen komen de plannen neer op “een sociale achteruitgang zoals ons land die de voorbije tien jaar niet meer heeft meegemaakt.”

Daar komt nog de reactie van de artsenvakbonden bovenop. Zij storen zich aan de regeringsbeslissing om de artsen volgend jaar slechts een derde van hun indexering toe te kennen.

Marc Moens, voorzitter van de artsenvakbond Bvas, roept zijn leden op om desnoods per aangetekende brief het tarievenakkoord voor 2017 op te zeggen. En dat heeft gevolgen voor de patiënten. In het tarievenakkoord hebben artsen zich ertoe verbonden de afgesproken honoraria te hanteren. Als ze dat akkoord opzeggen en hun tarieven hoger optrekken dan aanvankelijk afgesproken, wordt de patiënt daarvan de dupe.

Non-profit

De welzijnssector houdt een algemene staking op 24 november. Het gaat om een algemene aanzegging, zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen en in vakbondsfront. Concreet zou er op 24 november in alle sectoren van de non-profit (welzijn, zorg en cultuur) worden gestaakt en komt er ook een betoging in Brussel.

De vakbonden zijn niet te spreken over het gebrek aan overleg met de bevoegde ministers over de personeelsvoorwaarden en de werkdruk in de sector. Met hun acties hopen ze nu de druk op te voeren.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen