< Terug naar overzicht

Facebook kan aanleiding geven tot uw ontslag

Posts op sociale media kunnen wel degelijk verkeerd uitdraaien: bedrijven krijgen zo immers zicht op feiten die ze anders niet zouden geweten hebben. Zelfs posts of foto’s die anderen online plaatsen, kunnen aanleiding geven tot ontslag.

Bij het Facebooken denken we vooral aan plezier, maar voor wie niet oplet, kan Facebook - of andere sociale media - enorme negatieve gevolgen hebben.

Tot op heden is er in België geen specifieke wetgeving rond het gebruik of misbruik van sociale media. Wel is er al rechtspraak in dit verband die aanvaardt dat Facebook-berichten gebruikt kunnen worden om een ontslag om dringende reden te staven, ondanks het recht op privacy van de werknemer.

Je kan op twee manieren ontslagen worden voor een Facebook-post:

  • Je doet uitspraken op Facebook of andere sociale media die niet stroken met de normen en waarden van het bedrijf waar je werkt. Denk bijvoorbeeld aan kritiek op het bedrijf, je baas of collega’s.
  • Via de sociale media krijgt de werkgever zicht op feiten die hij anders niet had geweten. Het gaat niet enkel om wat je zelf post, maar evengoed als vrienden of collega’s een foto van jou posten of taggen.

‘Vrienden van mijn vrienden’ 

Wanneer het profiel van een werknemer publiekelijk toegankelijk is of hij bevriend is met een aantal collega’s van het bedrijf, dan wordt zijn profiel beschouwd als voldoende publiek en is de informatie beschikbaar op dit profiel in principe bruikbaar bewijsmateriaal. Zo heeft de rechtspraak reeds geoordeeld dat de Facebooki-nstelling die informatie enkel beschikbaar stelt voor ‘vrienden van mijn vrienden’ geen garantie biedt op privacy voor de werknemer.

Ook als de werkgever zelf geen toegang heeft tot het bewuste profiel, staat de rechtspraak veelal toe dat de informatie gebruikt wordt door de werkgever, voor zover de informatie rechtmatig verkregen werd. Uiteraard moeten de termijnen en vormvoorwaarden voor een ontslag om dringende reden altijd nageleefd worden.

Feiten uit het privéleven

In principe is het niet vereist dat de dringende reden voor het ontslag verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Feiten uit het privéleven kunnen evenzeer een grond tot ontslag om dringende reden zijn, voor zover zij uiteraard de verdere professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. Een extreem voorbeeld is druggebruik of seksuele uitspattingen. Maar evengoed zou een Facebook-post van dronkenschap naast de werkvloer, dat leidt tot afwezigheid op het werk, een reden kunnen zijn tot ontslag om dringende reden. Druggebruik buiten de werkuren dat zichtbaar wordt op de sociale media kan een dringende reden vormen, omdat dit dan openlijk gebeurt en publiek wordt.

Ook de functie van de werknemer zal meespelen om tot een dringende reden te besluiten. Een functie als CFO bijvoorbeeld, met een zekere hiërarchie of een vertrouwensfunctie, is dus een verzwarende omstandigheid in dit verband.

Een ander voorbeeld: een werknemer is arbeidsongeschikt, maar op de Facebook-pagina van een lokaal café verschijnt een foto waarop te zien is dat hij of zij klanten bedient en dus aan het bijverdienen is.

Bron: Jobat (jobat.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen