< Terug naar overzicht

Evolutie van economische werkloosheid en eerste aanwervingen bevestigen economische relance

De maatregelen uit de taxshift lijken positieve effecten te hebben op de aanwervingen van eerste werknemers. Ook de evolutie van de economische werkloosheid in het eerste kwartaal toont dat aan.

Nadat Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, eerder meldde dat de uitzendarbeid fors toeneemt, valt eveneens goed nieuws te melden inzake het beroep op economische werkloosheid. In de eerste 3 maanden van 2015 konden we reeds vaststellen dat de Belgische ondernemingen minder economische werkloosheid hadden dan in dezelfde periode van 2014. In 2016 blijken de economische omstandigheden nog verbeterd te zijn. Zowel het aantal dagen van economische werkloosheid als het aantal werknemers dat economisch werkloos wordt gesteld, daalt verder.

Het aantal dagen economische werkloosheid van arbeiders bedraagt nog slechts 1,81 procent van het aantal werkbare dagen (in 2014 en 2015 was dat cijfer respectievelijk 2,48 procent en 2,22 procent of een daling ten opzichte van vorig jaar met bijna 27 procent).

Vlaanderen blijft sterkste regio

Regionaal is het gebruik van economische werkloosheid vandaag nog groter in Wallonië en in Brussel dan in Vlaanderen. Arbeiders tewerkgesteld in Waalse ondernemingen worden gemiddeld 2,56 procent van hun aantal arbeidsdagen economisch werkloos gesteld. In Brussel geldt dit voor 2,19 procent van het aantal werkbare dagen en in Vlaanderen voor 1,81 procent.

In Wallonië lijkt de toestand wel sterker te verbeteren dan in Vlaanderen. De economische werkloosheid in de Waalse bedrijven die bij Acerta zijn aangesloten, is gedaald met maar liefst 43 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. Voor Vlaanderen bedraagt de daling 24 procent en in Brussel is er een status-quo.

Vooral in kleine ondernemingen minder werkloosheid

Het blijken vooral de kleinere ondernemingen te zijn die het beter doen dan vorig jaar met een stijging van 31 procent op het vlak van het aantal dagen economische werkloosheid in de ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Indien gekeken wordt naar de ondernemingen met minder dan 50 werknemers, bedraagt de daling zelfs 37 procent. Zij stellen hun arbeiders ongeveer 2 procent van hun arbeidstijd economisch werkloos.

In middelgrote ondernemingen (tussen 100 en 500 werknemers) is de economische heropleving minder af te lezen uit de cijfers inzake economische werkloosheid. Het aantal dagen economische werkloosheid bedraagt er nog ongeveer 1,73 procent. Voor het eerste kwartaal van 2016 is er hier een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

In de ondernemingen met meer dan 500 werknemers is er verhoudingsgewijze nog minder economische werkloosheid: ongeveer 1,55 procent van het aantal arbeidsdagen van de arbeiders gaat hier naartoe. Of een daling met 7 procent ten opzichte van 2015.

Meer eerste werknemers aangeworven

Eind 2015 voerde de regering een nieuwe maatregel met betrekking tot de taxshift in om de aanwerving van eerste werknemers te bevorderen. De maatregel ging van kracht op 1 januari 2016.  Een werkgever die een eerste werknemer aanwerft in de periode 2016-2020, geniet een volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor sociale zekerheid gedurende de volledige periode van tewerkstelling van deze eerste werknemer. Indien deze werknemer uit dienst gaat, wordt de vermindering verder toegekend aan de werknemer die ter vervanging wordt aangenomen.

Na afloop van het eerste kwartaal met deze maatregel in werking, lijken de eerste resultaten hoopvol. Op basis van de cijfers van Acerta blijkt dat het aantal nieuwe ondernemingen die een eerste werknemer aangeworven hebben in het eerste kwartaal van 2016 gestegen is met 24 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2015.

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers en geanalyseerd door HR-dienstverlener Acerta.

Bron: Acerta (acerta.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen