< Terug naar overzicht

“Evenwichtig sociaal akkoord ondersteunt en kijkt slim vooruit”

“De coronacrisis is nog niet voorbij en ook al zijn er hoopvolle signalen dat de economie weer langzaam op dreef komt, toch verkeren meerdere bedrijven en sectoren nog steeds in zwaar weer. Mensen zullen hun job verliezen en meer drempels ondervinden om snel terug aan de slag te gaan. Redenen genoeg voor de sociale partners om eigen accenten te leggen in een noodzakelijk sociaal coronabeleid”, schrijven Pieter Timmermans (CEO VBO) en Monica De Jonghe (Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid VBO) in een interessant opiniestuk. Wij zijn het met hen eens en daarom publiceren we het hier, zonder commentaar.

“De Groep van Tien tekende midden juli de krijtlijnen van een akkoord uit, dat op 11 september jl. resulteerde in een uitgewerkt compromis in de Nationale Arbeidsraad. Naast afspraken over de jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid voor bedienden en het wegwerken van drempels tussen (corona)verlofstelsels, gaat de aandacht uit naar werkzoekenden en schoolverlaters die het extra moeilijk zullen hebben om een job te vinden.

Het is een evenwichtig akkoord dat inzet op koopkracht voor de werknemers (behoud van de opbouw van jaarlijkse vakantie gedurende tijdelijke werkloosheid corona) maar ook bedrijven financieel ondersteunt die in volle coronacrisis noodgedwongen hun werknemers voor langere periodes op tijdelijke werkloosheid corona moe(s)ten zetten, met een beperkte of zelfs geen economische activiteit. De vakantierechten van de werknemers in 2021 zijn gewaarborgd terwijl de werkgevers, in functie van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het 2de semester van dit jaar, tussen 33% tot het volledige bedrag terugbetaald krijgen van de socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld. Die maatregel zal midden 2021 worden uitgevoerd.

Daarnaast kunnen bedrijven zonder sectorale regeling voor hun bedienden door de verlenging van cao 147 eenvoudig en snel, te weten zonder de noodzaak om een ondernemings-cao te sluiten of ondernemingsplan op te stellen, een beroep doen op het stelsel van economische werkloosheid of het corona-overgangsstelsel voor hun bedienden, en dat zelfs nog tot eind 2021. In die cao 147bis is het werkgeverssupplement opgetrokken tot 5,63 euro per dag.

Het corona-ouderschapsverlof en de twee coronastelsels (tijdskrediet en landingsbaan) vormen geen hinderpaal om na afloop ervan opnieuw in de regeling tijdskrediet te stappen. Veel ouders die het corona-ouderschapsverlof opnamen zouden zonder aanpassing van cao 103 niet opnieuw het tijdskrediet kunnen opnemen waar ze voordien gebruik van maakten. Dat zorgde voor heel wat ongerustheid op het terrein.

Het akkoord heeft ook aandacht voor de moeilijke situatie waar werkzoekenden en schoolverlaters zich momenteel in bevinden. Het huidige uitkeringsniveau wordt gevrijwaard tot eind 2020 door de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen nog tijdelijk te bevriezen. Tot zover de rechten. Het is essentieel dat er tegelijkertijd massaal wordt geïnvesteerd in opleidingen. Daarom een oproep aan alle regionale spelers op het terrein om opleidingen aan te bieden aan werkzoekenden en schoolverlaters, die daar dan ook op moeten ingaan, om hen klaar te stomen voor een opnieuw aantrekkende arbeidsmarkt. Nu al wijzen arbeidsmarktspecialisten er immers op dat de tekorten op de arbeidsmarkt snel zullen terugkomen. Nu investeren in opleidingen, met de nadruk op de knelpuntberoepen, verdient zichzelf terug in een toename van de tewerkstellingsgraad. Dat is een belangrijke doelstelling van alle regeringen, die de sociale partners ten volle onderschrijven. Zorg ervoor dat met de juiste opleiding en begeleiding mensen gauw terug aan het werk geraken. Dat is nog steeds de beste waarborg tegen armoede en komt de duurzaamheid van onze sociale zekerheid ten goede.

De huidige en toekomstige regering doen er goed aan om dit akkoord, dat één en ondeelbaar is, volledig uit te voeren. Het vormt immers een evenwichtig geheel aan maatregelen die tegemoetkomen aan enkele prangende noden op het terrein van zowel werkgevers als werknemers.”

Bron: VBO

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen