< Terug naar overzicht

Evenwicht tussen groei medewerker en groei bedrijf is verstoord

Negen op tien bedrijven organiseren momenteel opleidingen voor hun werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van KU Leuven en HR‑dienstverlener Acerta bij 200 Belgische ondernemingen. Maar volgens de experten is er een gebrek aan een strategische visie op opleiding en ontwikkeling van werknemers.

Dat continue ontwikkeling en opleiding noodzakelijk zijn voor mensen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt en voor bedrijven om hun werknemers klaar te maken voor de toekomst, hoeft geen betoog meer. Negen op tien bedrijfsleiders zijn zich daarvan ook bewust en organiseren opleidingen voor hun personeel. Bij de 10 procen die nog niet investeren in opleidingen, vindt men enkel kmo’s met minder dan 50 werknemers.

Bedrijven die wel opleidingen op de werkvloer organiseren, vertrekken vaak vanuit de noden en talenten van de medewerkers. Zes op tien organiseren opleidingen om de tevredenheid en de motivatie van werknemers te verhogen. Opleidingen organiseren om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, een langetermijnvisie, scoort beduidend lager: 44,6 procent van de respondenten noemt dit als drijfveer.

Professor Sophie De Winne (KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen): “Wanneer we naar de drijfveren om te investeren in opleiding vragen, blijkt dat bedrijven vooral vertrekken vanuit de talenten en sterktes van de medewerkers. Ze organiseren de opleidingen echt voor hun medewerkers, zodat die zich verder kunnen ontplooien. Dat is op zich positief en kan zinvol zijn om werknemers te behouden, maar het ontbreekt soms aan een link met de langetermijnvisie van de organisatie. Ontwikkeling en opleiding gaan nog niet voldoende over hoe levenslang leren de eigen organisatie kan versterken of zwakke punten kan verbeteren. Organisaties mogen de bedrijfscontinuïteit en het overleven van hun organisatie niet uit het oog verliezen.”

Annelies Baelus, Director Acerta Talent Boost Center, Expert talentontwikkeling: “Je zal een werknemer die interesse heeft in talen plezier kunnen doen met een cursus Frans, maar als die nooit Frans hoeft te spreken om zijn job goed uit te oefenen, heeft het bedrijf daar weinig baat bij. Nu de arbeidsmarkt onder druk staat, zouden bedrijven meer aandacht moeten hebben voor de ontwikkeling van hun werknemers als concurrentieel voordeel. Daarvoor zouden ze liever vroeg dan laat moeten kunnen inschatten welke vaardigheden nodig zijn, niet alleen voor de taken van vandaag maar ook voor die van morgen.”

De weg vooruit, voor zowel werkgever als werknemer, is volgens Sophie De Winne het investeren in ‘future skills’ en het stimuleren van een cultuur van levenslang leren: “Dat kan je verkrijgen door opleiding en ontwikkeling in verschillende processen (werving, selectie, beoordeling, beloning…) aan bod te laten komen en door managers ontwikkelingsgericht te laten leidinggeven.”

Bron: Acerta

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen