< Terug naar overzicht

Europese werkgevers hebben weinig oog voor stress

Ruim de helft van de verzuimdagen in de Europese Unie (EU) heeft een psychosociale oorzaak, maar werkgevers blijken daar nauwelijks oog voor te hebben. Slechts 3 procent van de organisaties en bedrijven in de EU voert een actief beleid om stress wegens psychosociale druk systematisch aan te pakken.

Dat meldt het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer (EU-OSHA). 12 procent van de werkgevers blijkt helemaal geen maatregelen te nemen om psychosociale klachten te voorkomen. Tegelijkertijd is 80 procent van de Europese werknemers ervan overtuigd dat stress op de werkvloer alleen maar zal toenemen.

De gezondheidsproblemen die samenhangen met stress en andere psychosociale risico's zijn welbekend en toch lijkt het dat veel Europese bedrijven er moeite mee hebben deze problemen te voorkomen.

Resultaten uit de Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER) tonen aan dat slechts 3 procent van de bedrijven op systematische en veelomvattende manier actie onderneemt tegen psychosociale risico's en dat 12 procent geen van de in de enquête genoemde belangrijke maatregelen voor het omgaan met psychosociale risico's heeft geïmplementeerd.

“Terwijl psychosociale risico's langzamerhand door beleidsmakers erkend worden als een belangrijk probleem, lijkt er een kloof te zijn tussen beleid en praktijk, gezien de manier waarop bedrijven met deze risico's omgaan. Veertig procent van de bedrijven zegt meer informatie en ondersteuning nodig te hebben bij het aanpakken van psychosociale risico's”, zegt EU-OSHA directeur Christa Sedlatschek.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen