< Terug naar overzicht

Europese HR-managers zien geen brood in uitbesteden personeelsmanagement

Uit recent Europees onderzoek onder 548 HR-managers en directieleden van grote ondernemingen, verricht in opdracht van Management Centre Europe (MCE), blijkt dat het uitbesteden van human resources niet erg populair is. Maar liefst 66% van de respondenten ziet er geen voordelen in. Niet minder dan 35% denkt zelfs dat uitbesteding van HR-functies leidt tot een slechtere dienstverlening.

Uitbesteding van HR-activiteiten wordt door 79% van de deelnemers aan de MCE-enquête niet als een bedreiging beschouwd. Maar de ruime meerderheid van de respondenten loopt niet warm voor deze trend. Ruwweg één op drie verwacht geen betere service van externe dienstverleners, terwijl een nog iets grotere groep er zelfs van overtuigd is dat uitbesteding van HR-diensten tot een kwalitatieve achteruitgang zou leiden.


Het zal u misschien verbazen, maar de Belgische respondenten staan in vergelijking met hun Nederlandse en Britse collega’s iets minder negatief tegenover uitbesteding van HR-diensten. Bij de Belgen vindt 30% dat uitbesteding tot betere service leidt (NL = 24%, UK = 28%). Wij vrezen – met 25% van de respondenten – ook minder voor een achteruitgang van de kwaliteit dan de Nederlanders (52%) en de Britten (40%). In België overheerst het gevoel dat het allemaal niet veel verschil maakt (45%).


Deze resultaten maken deel uit van een ruimere rondvraag van MCE naar aanleiding van de wereldwijde HR-conferentie in Sevilla (Spanje), die van 21 tot 23 april voor de 36ste keer wordt georganiseerd. (Zie ook de rubriek Actie in deze HR Square – De Week.)


Andere aandachtspunten waren onder meer opleiding, e-learning, werkomgeving en ziekteverzuim.
De opleidingsbudgetten als percentage van de omzet blijven de volgende drie jaar volgens 91% van de respondenten minimaal gelijk (51% voorspelt zelfs een toename). Zowat 80% van de ondervraagden is van plan meer dan 50% van alle trainingen in-house te organiseren. Management- en directieleden genieten daarbij overigens geen voorkeurspositie: volgens 43% van de ondervraagden krijgen ze net zoveel ontwikkelingsmogelijkheden als de rest van de organisatie, en in 33% van de gevallen zelfs minder. Vrijwel alle ondervraagde HR-managers en directieleden (94%) zijn het erover eens dat investeren in e-learning een efficiënte besteding van opleidingsmiddelen en -budgetten is. Ruim driekwart van de respondenten (76%) geeft dan ook aan de volgende drie jaar meer gebruik te zullen maken van e-learning als trainingsmethode.
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat driekwart (75%) van de Europese HR-managers een direct verband ziet tussen de kwaliteit van de werkomgeving en het ziekteverzuim binnen organisaties. Opvallend in dat verband is dat 31% van de respondenten vindt dat zijn eigen werkomgeving gedateerd is. Ruim een vijfde (21%) vindt zelfs dat zijn kantooromgeving op geen enkele wijze stimuleert als plek om te werken. Hoewel de meerderheid het er over eens is dat een slechte werkomgeving leidt tot verminderde productiviteit, is er dus nog veel ruimte voor verbetering.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen