< Terug naar overzicht

Europese Commissie verwerpt Belgische vakantieregeling

De Europese Commissie tikt België op de vingers omdat nogal wat Belgen hun vakantiedagen pas een jaar nadien kunnen opnemen. De sociale partners werken aan een oplossing.

Een werknemer die in België op 1 januari begint te werken, kan zijn vakantie pas na twaalf maanden werken opnemen. Wie later op het jaar begint te werken, moet ook wachten tot het volgende kalenderjaar en kan dan nog slechts een deel van een normaal wettelijk verlof opnemen. De Europese Commissie vindt dat deze praktijk indruist tegen de Europese arbeidstijdrichtlijn, die onder meer bepaalt dat de vakantie binnen een 'redelijke' termijn opgenomen moet kunnen worden.

De sociale partners werken alvast aan een oplossing. Werkgeversfederatie VBO merkt op dat de Belgische vakantieregeling inderdaad tot gevolg heeft dat het in een aantal situaties langer dan 12 maanden duurt vooraleer een werknemer de volle vier weken vakantie kan genieten. Met de regelingen van de jeugdvakantie en de seniorenvakantie is hiervoor al een oplossing geboden voor afgestudeerde jongeren en vijftigplussers die opnieuw aan het werk gaan na een lange onderbreking.

Het VBO wijst erop dat het recht op vakantiegeld wel wordt opgebouwd vanaf de eerste dag van de tewerkstelling en betaald wordt in het volgende jaar. Daardoor genieten werknemers die de arbeidsmarkt verlaten nog vakantiegeld voor een vakantie die ze eigenlijk niet meer nemen het jaar nadien, bijvoorbeeld omdat ze dan al met pensioen zijn. In Europees perspectief kent België met de toekenning van dubbel vakantiegeld zelfs een voor de werknemers bijzonder gunstige regeling, zo beklemtoont de werkgeversvereniging.

De sociale partners hebben deze kwestie inmiddels al geagendeerd bij de Nationale Arbeidsraad. Een technische oplossing die tegemoet komt aan de Europese kritiek is perfect mogelijk zonder bijkomende kosten, noch voor de bedrijven, noch voor de sociale zekerheid, vindt het VBO.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen