< Terug naar overzicht

Europarlement wil geen verlenging werktijden

Het Europees Parlement stemt niet in met een plan om de regels voor arbeidstijden te versoepelen. De EU-lidstaten en het parlement moeten nu om de tafel gaan zitten om tot een vergelijk te komen.

De EU-ministers wilden bedrijven meer mogelijkheden geven af te wijken van een werkweek van 48 uur. De hiervoor opgestelde richtlijn ‘Arbeidstijd’ zou de lidstaten de mogelijkheid geven de wekelijkse arbeidstijd op te trekken van 48 naar 65 uur. Maar voor het Europees Parlement was dat niet aanvaardbaar.

Vakbondsverzet


Ook de vakbeweging verzette zich fel tegen het voorstel. Dinsdag demonstreerden meer dan 15.000 mensen uit diverse EU-lidstaten in Straatsburg. Claude Rolin, algemeen secretaris van het ACV die de delegatie van de christelijke vakbond in Straatsburg leidde, zegt opgelucht te zijn en hij is trots over de syndicale mobilisatie. “Arbeidstijd kan bijkomstig lijken naast de huidige grote debatten over de economische crisis. Toch is het een heel centraal thema en er mag niet licht worden overgegaan. De organisatie van het werk heeft veel invloed op de organisatie van de hele samenleving: ze regelt mee de toegankelijkheid van diensten, vervoer, de opvoeding van de kinderen, de sociale structuur, bejaardenopvang,… Arbeidstijd is ook een belangrijk aspect bij de toegang tot werk voor iedereen. Moderne en waardige normen voor arbeidstijd zijn een essentiële factor om het evenwicht tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te verzekeren. Een redelijke beperking van de arbeidstijd verhoogt de kwaliteit van het werk en van gezondheid en veiligheid op het werk, maar ze maakt het ook mogelijk om werk toegankelijker te maken voor wie er geen heeft.”
Het afkeuren van de richtlijn is een mooie overwinning voor het Europees Vakverbond (EVV). Overigens stemde de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement, waarvan ook CD&V deel uitmaakt, erg verdeeld. Met name de Britten zijn voorstander van zoveel mogelijk vrijheid bij de regeling voor arbeidstijden.

Wachttijd is werktijd


Het Europees Parlement wees ook een plan af om wachttijd die doorgebracht wordt op de werkplek, bijvoorbeeld voor politeagenten, brandweerlieden of medisch personeel, voortaan te beschouwen als vrije tijd. Het EP vindt dat in deze situatie sprake is van werktijd, tenzij in cao’s anders besloten wordt. Eerder sprak ook het Europees Hof zich in deze uit.

Bron: Europa Nu, persbericht ACV

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen