< Terug naar overzicht

EU adviseert aanpassing loonindexering

Op termijn moet het systeem van de loonindexering en het pensioenstelsel herbekeken worden. Dat adviseert de Europese Commissie in zijn voorlopig rapport over de begrotings- en sociaaleconomische plannen van Belgiƫ.

Elke EU-lidstaat moet jaarlijks zijn begroting voorleggen aan de Europese Commissie. Waar nodig geeft die bijsturingen. De Commissie doet in zijn rapport zes concrete aanbevelingen.

Naast een vermindering van het begrotingstekort door te snoeien in de uitgaven, vallen de aanbevelingen om de loonindexering en het pensioenstelsel te herbekijken op. Al pleit de Commissie niet voor een herziening of afschaffing van de loonindexering. De groei van de lonen moet beter gekoppeld worden aan een stijging van de productiviteit en concurrentiekracht. Dit wordt het best gedaan in overleg met de sociale partners.

Om de houdbaarheid van de sociale zekerheid te garanderen, moet ervoor gezorgd worden dat mensen langer aan het werk blijven. De Commissie stelt voor om de pensioenleeftijd aan te passen aan de hogere levensverwachting.

Ook de werkloosheidsgraad moet lager. De EU stelt voor dit te doen door de te hoge belasting op lage inkomens aan te pakken. Dat kan door de hoogte van de werkloosheidsuitkering te koppelen aan de duur van de werkloosheid, consumptie meer te gaan belasten dan arbeid en het belastingssysteem te vergroenen. Ouderen en kwetsbare groepen moeten extra aandacht krijgen op de arbeidsmarkt.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen