< Terug naar overzicht

ESF-ambassadeurs 2016: HIVA-KU Leuven, KdG Hogeschool en HoWest

Op vrijdag 29 januari 2016 maakte de ESF-afdeling van het Departement Werk en Sociale Economie bekend dat HIVA-KU Leuven, Karel de Grote Hogeschool en HoWest de titel van ESF-ambassadeurs 2016 in de wacht sleepten.

Elk jaar bekroont de ESF-afdeling drie promotoren met de titel ‘ESF-ambassadeur’. Die onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF) “een uitmuntende methodiek of instrument hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt in Vlaanderen versterkt.”

Met deze bekroning wordt de organisatie niet enkel in de bloemetjes gezet voor haar uitstekende prestatie. Het ESF geeft ook groen licht om gedurende een jaar het ESF-product te verspreiden en kenbaar te maken.

HIVA-KU Leuven voor het ESF-product Connect2Work (Leuven)

In het innovatieproject Connect2Work werd een nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld: mentoring naar werk voor hoogopgeleide anderstaligen (HOA’s). Vrijwilligers die tewerkgesteld zijn (of zijn geweest) in een bepaalde sector of beroep worden gematcht met HOA’s die hierin tewerkgesteld willen worden. De mentor fungeert als ‘buddy’ tijdens de zoektocht naar werk en stelt zijn professioneel netwerk open.

Het concept (met bijbehorende mentoropleiding en uitvoerings- en opvolgingstools) werd ontwikkeld door HIVA-KU Leuven, Atlas vzw en de VDAB.

Karel de Grote Hogeschool voor het ESF-product STEMsters (Antwerpen)

Op globaal, Europees en Vlaams niveau is er een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten voor STEM-gerelateerde domeinen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), wat een negatieve impact heeft op de welvaart en het welzijn van de samenleving. Recente wetenschappelijke inzichten tonen aan dat de taal waarmee STEM-gerelateerde studiebrochures en vacatures opgesteld zijn een structurele horde vormen voor de instroom van vrouwen naar STEM-sectoren. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat aangepast taalgebruik de instroom van vrouwen naar STEM-sectoren kan verhogen.

Het project STEMsters maakt dienstverleners (binnen HR of communicatie) competenter in het hanteren van een aangepast taalgebruik voor het opstellen van studiebrochures en/of vacatures om zo bij te dragen tot een verhoogde instroom naar STEM-opleidingen en -beroepen. De wetenschappelijke inzichten omtrent aangepast taalgebruik voor studiebrochures en vacatures werden tot drie heel concrete en direct omzetbare richtlijnen samengevat. Deze drie richtlijnen zijn nu in drie dragers beschikbaar: een schrijfwijzer, een website en een training.

HoWest voor het ESF-product Morele stress in de (ouderen)zorg (Oostende)

Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. Het ervaren van morele stress is op zich een teken dat men als zorgverlener betrokken is bij de kwaliteit van de zorg. Het is dan ook niet mogelijk om morele stress uit de zorgsector te bannen. Wel moet het herkenbaar en bespreekbaar worden.

De onderzoekscluster Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest) sloeg de handen in elkaar met Woonzorggroep GVO voor een tweejarig innovatieproject met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. In een cocreatief proces werd een actieplan en instrumentarium ontwikkeld voor het detecteren, bespreekbaar stellen en hanteren van morele stress in (ouderen)zorgorganisaties met het oog op retentie, welzijn van de medewerkers en kwaliteit van de zorg. Het resultaat is een website met een uitgebreid instrumentarium: www.morelestress.be.

Bron: ESF (esf-agentschap.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen