< Terug naar overzicht

ESF-ambassadeur 2011 helpt werknemers met langdurige gezondheidsproblemen aan het werk (te houden)

DM@Work, een project voor jobbehoud en re-integratie van werknemers met langdurige gezondheidsproblemen, werd op vrijdag 28 januari bekroond tot ESF-ambassadeur voor het jaar 2011.

DM@Work focust op werknemers die omwille van gezondheidsproblemen of arbeidsbeperkingen problemen ondervinden om hun huidige job uit te oefenen en hierdoor (dreigen) langdurig uit (te) vallen.

Een systematisch beleid op bedrijfsniveau gecombineerd met een individuele aanpak, verhoogt de kans aanzienlijk dat een werknemer na een gedeeltelijk herstel van zijn arbeidscapaciteiten, sneller en duurzaam terugkeert naar het werk. Deze tweeledige aanpak vormt de basis van een Disability Management (DM)-beleid.

De tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking of langdurige gezondheidsproblemen blijft in Vlaanderen een heikel punt. Maatregelen om personen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen aan het werk te krijgen, richten zich dan ook vooral op de instroom van deze werknemers, en nog te weinig op retentie en re-integratie op het werk.

Terugkeer naar het werk wordt vaak belemmerd doordat men zich blind staart op de beperkingen van de werknemer, terwijl men zou moeten kijken naar wat de persoon wel nog kan. Geen enkele job vereist immers het inzetten van alle arbeidscapaciteiten.

Om bedrijven de kans te geven zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan, werkte DM@Work vier praktijkhandboeken uit: één telkens specifiek voor de sector bouw, (petro)chemie, gezondheids- en welzijnszorg en één voor de gehele privésector. Ze verklaren de wettelijke ondersteuningsmaatregelen en bieden een stappenplan met tools om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van een disability managementbeleid, telkens rekeninghoudend met de specifieke kenmerken van een bepaalde sector. De handboeken zijn gratis te downloaden via www.disability-management.be/downloads.

DM@Work wordt geleid door een partnerschap van Prevent, ACT Désiron, IDEWE, Adhesia, Mensura, ABVV, ACLVB, ACV en Unizo, met de financiële steun van ESF Vlaanderen. Met het ambassadeurschap wil het ESF-Agentschap een steun in de rug geven aan een aantal kwaliteitsprojecten en hun ESF-realisatie een groter draagvlak geven in Vlaanderen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen