< Terug naar overzicht

Er is meer dan loon alleen

Uit het Grote Beloningsonderzoek van de Vlerick Leuven Gent Management School blijkt dat werknemers niet-financiële beloningselementen – zoals jobinhoud en werksfeer – meer waarderen dan het gewone loon.

Meestal denken we bij het horen van ‘beloning’ aan de klassiekers zoals maandloon en bonussen of de zichtbare extra voordelen zoals een bedrijfswagen. Het Grote Beloningsonderzoek van de Vlerick Leuven gent Management School onderstreept dat beloning om veel meer gaat dan dat.

Tevredenheid of niet-financiële


Een groot aantal onderdelen van een modern beloningspakket is niet-financieel. En de waardering voor die niet-financiële beloningselementen is veel groter dan voor het gewone loon.
In de enquête gaat het onder meer over jobinhoud en -verantwoordelijkheid, werksfeer en samenwerking met collega's, de kans op een soepele werk- en vakantieregeling, opleidingskansen, werkzekerheid en - als buitenbeentje - de bedrijfswaarden.
De algemene tevredenheid over die thema's ligt hoog, met scores op een puntenschaal van 1 tot 5 van 3,5 tot bijna 4. Dat is 0,5 tot zelfs 1 punt meer dan de tevredenheid over het loon of het loonbeleid. De allerhoogste scores uit de enquête (op een totaal van 43 elementen) zitten allemaal in de niet-financiële sfeer, met de eigen jobinhoud en de werksfeer helemaal op kop.

Arbeiders ontevreden over opleidingskansen


Het onderzoek leert ook dat de tevredenheid steevast hoger ligt bij bedienden dan bij arbeiders, en hoger bij kaderleden dan bij bedienden.
Bij de arbeiders zegt 80 procent tevreden te zijn met de eigen job en 70 procent met de werksfeer en de collega's. Maar op de andere onderdelen zijn de percentages een stuk lager, met een dieptepunt voor de combinatie werk-gezin en de opleidingskansen (nauwelijks 40 procent tevredenheid).
De tevredenheid over de geboden werkzekerheid strandt op 60 procent, het omarmen van de bedrijfswaarden haalt slechts 55 procent.

Bedienden meer tevreden


Bij de bedienden is het patroon gelijkaardig aan dat van de arbeiders, maar met hogere percentages: van 85 procent tevredenheid over de job tot ongeveer 50 procent voor werk-gezin en opleidingskansen. De bedrijfswaarden halen bij de bedienden een middelmatige score, twee op de drie genieten van hun werkzekerheid.

Kaderleden meest tevreden (over vakantie)


Bij de kaderleden is de groep tevredenen het grootst en zakt geen enkel onderdeel onder de grens van de 50 procent. Dat werkzekerheid en bedrijfswaarden hoger scoren dan bij arbeiders en bedienden, mag niet verbazen, maar de hoge score voor het aantal vakantiedagen doet dat wel.

Meer verschillen


Er duiken nog andere verschillen op:
 • Vrouwen zijn significant meer tevreden met hun niet-financiële beloning dan mannen.

 • Veertigplussers hechten meer belang aan werkzekerheid dan hun jongere collega's.

 • Personeel uit de bank- en verzekeringssector is het meest tevreden over de combinatie werk-gezin.

 • De waardering en tevredenheid over de bedrijfswaarden is bij bedienden en kaderleden sterk toegenomen tegenover een gelijkaardige enquête uit 2005.


 • Bron: De Standaard

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen