< Terug naar overzicht

Eerste jaarverslag Federgon: vooruitgang voor uitzendwerk en rekrutering

Federgon, de federatie van partners voor werk, bracht vorige week verslag uit van haar eerste werkingsjaar. Het belangrijkste nieuws is dat zowel het uitzendwerk als werving en selectie uit het dal lijken te kruipen.

Federgon bestaat uit zes departementen: Uitzendarbeid; Recruitment, Search & Selection; Outplacement; Project- en Detacheringsbureaus; Interim Management en Opleiding. Daarmee bestrijkt de federatie een groot deel van de commerciële HR-dienstverlening.
Voor Uitzendarbeid meldt Federgon na twee jaar van achteruitgang een stabilisatie in 2003. Het totale aantal gepresteerde uren uitzendarbeid in België bedroeg 129,2 miljoen (+ 0,02% tegenover 2002). In Wallonië en Vlaanderen steeg de activiteit met respectievelijk 1,98% en 0,62%, terwijl in Brussel een daling van 8,20% werd opgetekend.
Ook het aantal uitzendkrachten dat één of meer opdrachten vervulde, bleef ongeveer gelijk (314.838). Daarbovenop komen nog ongeveer 100.000 jobstudenten die vakantiewerk vonden via de uitzendbureaus. Deze 415.000 uitzendkrachten vertegenwoordigen ongeveer 17% van de totale tewerkstelling in de privé-sector. In voltijdse equivalenten stemt dit overeen met een gemiddelde van 65.868 werknemers die dagelijks tewerkgesteld worden (de studenten niet meegerekend). Het omzetcijfer van de sector bedroeg 2,638 miljard euro (+3,46%), voor 120 bedrijven met 948 agentschappen en 4262 vaste medewerkers.
Het interessantste nieuws is echter dat in het eerste kwartaal van 2004 het aantal gepresteerde uren toenam met 9,5% op jaarbasis (seizoengezuiverde cijfers). Deze verbetering is merkbaar in de drie gewesten: +13% in Vlaanderen, +4,7% in Wallonië en +1,5% in Brussel.
Federgon Recruitment, Search & Selection (RSS) telt een honderdtal bureaus (met 850 medewerkers) die vorig jaar 4531 bemiddelingen tot stand hebben gebracht (een stijging met 15,9% ten opzichte van 2002).
Verder maakt Federgon gewag van “een bevredigend jaar voor de outplacementsector”. In 2003 genoten 4290 kandidaten een outplacementbegeleiding (waarvan 2393 collectief, een stijging met 83% ten opzichte van 2002). Ook het aantal individuele begeleidingen nam toe en had in 2003 betrekking op 1525 kandidaten. Bovendien hebben 372 werknemers van 45 jaar en ouder een individueel begeleidingsprogramma gevolgd in het kader van de CAO 82 (recht op outplacementbegeleiding voor werknemers van 45 jaar en ouder die het slachtoffer zijn van ontslag). De gemiddelde duur van de begeleiding is in 2003 nog lichtjes gestegen tot meer dan 22 weken. De 13 leden van Federgon Outplacement, die 90% van de outplacementsector vertegenwoordigen, realiseerden een omzet van 27,165 miljoen euro. Zij hebben 202 medewerkers in dienst en zijn actief vanuit 38 bureaus.
Op basis van de resultaten van een enquête bij de leden van Federgon Project- en Detacheringsbureaus, werd voor de uitvoering van projecten een volume opgetekend van 2,6 miljoen uren, gepresteerd door ongeveer 1500 specialisten. Dit Federgon-departement heeft 16 leden die ongeveer 140 stafmedewerkers tewerkstellen. In 2003 bedroeg de omzet van de sector ongeveer 100 miljoen euro.
De vijf leden van Federgon Interim Management voerden 324 opdrachten uit. Bijna de helft van de opdrachten (47%) had betrekking op financiële en administratieve functies. De functies general management, HR-management, logistiek & productie en ICT vertegenwoordigden elk 10% van de opdrachten. Commerciële functies stonden voor 6% van de opdrachten. In 2003 realiseerden de leden van Federgon Interim Management een omzet van 17,8 miljoen euro.
Omdat Federgon Opleiding pas op het einde van 2003 werd opgericht, bestaat er voor dit departement geen jaarverslag.
Naar aanleiding van het jaarverslag en de nakende verkiezingen, maakte Federgon andermaal haar verlanglijstje bekend. De federatie wil vooral een hervorming van de arbeidsmarkt, die leidt naar samenwerking tussen de private en publieke operatoren. Concreet voor Vlaanderen hamerde Federgon nogmaals op de volgens haar noodzakelijke “duidelijke scheiding tussen de rol van actor en deze van regisseur van de VDAB”. Federgon wil ook de elektronische databank (WIS en KISS) van de VDAB mee beheren en stelt voor te zoeken naar een formule van opleiding en inschakeling op de werkplaats via uitzendopdrachten.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen