< Terug naar overzicht

Eenheidsstatuut zorgt voor onenigheid

De christelijke bediendevakbonden LBC-NVK en CNE waarschuwden voor sociale onrust als er een bovengrens wordt opgelegd aan de nieuwe opzegtermijnen.

In de compromistekst over het eenheidsstatuut is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een interprofessioneel maximum zijn. Sectoren en bedrijven zouden dus geen betere opzegtermijnen kunnen afspreken bij collectief ontslag. Uitzonderingen naar beneden zouden wel mogelijk zijn.

De christelijke bediendebonden LBC-NVK en CNE vinden dit onaanvaardbaar als dit ook in de wetteksten worden opgenomen. “Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK.

“Het sociaal overleg zou monddood worden gemaakt. Er zou door de loonbevriezing niet meer onderhandeld mogen worden over de lonen en dus ook niet meer over de opzegtermijnen.” De christelijke bediendebonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven.

Outplacement


In de compromistekst is eveneens afgesproken dat de rechten die werknemers al hebben opgebouwd, zullen worden vastgeklikt. LBC-NVK en CNE vrezen dat onder druk van de werkgeversorganisaties op dit principe beknibbeld zal worden.

Ook het recht op outplacement is een discussiepunt. Het huidige voorstel zou betekenen dat de bedienden die zelf zouden betalen. Het compromis voorziet dat een derde van de opzeg omgezet kan worden in de sectoren voor maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer verhogen, zoals opleiding of outplacement. Dat kan voor de bonden evenmin door de beugel. “Dit betekent dat een derde van de opzegtermijn afgaat, wat een verworven recht is”, reageert de socialistische bediendebond BBTK.

Werkgeversorganisaties VBO, Unizo en Voka willen niet dat er van de compromistekst over het eenheidsstatuut wordt afgeweken.

Het wetsontwerp over het eenheidsstatuut wordt besproken op kernkabinet en volgende week zou een beslissing volgen, zo verwachten de vakbonden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen