< Terug naar overzicht

Eenheidsstatuut zet duizenden banen op de helling in bouwsector

De harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden en de zwakke conjunctuur zetten 50.000 banen op de helling, zo waarschuwt Robert De Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw vreest dat in de komende jaren de job van niet minder dan 50.000 arbeiders in gevaar komt. Op de geliberaliseerde dienstenmarkt duiken alsmaar meer alternatieve vormen van tewerkstelling op.

Het aantal loontrekkenden in de bouwsector daalt sinds 2012, terwijl het aantal zelfstandigen groeit (met 40 procent). Ook het aantal uit het buitenland gedetacheerde werknemers groeit, net zoals het aantal uitzendarbeiders. Dit heeft het aandeel arbeiders in de totale werkgelegenheid doen teruglopen tot 64 procent.

De bouwsector ziet de harmonisering van de statuten vooral als een verzwaring van de kosten,. Door het optrekken van de opzeggingstermijnen zal het ontslag 15 keer duurder worden. “Om een kostenstijging te omzeilen, zal een groeiend aantal bouwbedrijven kiezen voor een of ander alternatief voor de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. Zo zullen de komende jaren tot 50.000 arbeidersbanen verloren gaan”, waarschuwt Robert De Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

“De korte opzegtermijnen die er gelden, zijn een vorm van flexibiliteit, waar ook de arbeiders zelf graag gebruik van maken. De enige mogelijke oplossing voor het eenheidsstatuut bestaat erin toe te staan dat boven op een door de wet vastgestelde minimumtermijn aparte termijnen per sector worden toegepast”, zegt De Mûelenaere.

De christelijke en socialistische vakbond bestempelen de waarschuwing van de confederatie als stemmingmakerij en totaal ongepast. De vakbonden pleiten voor positieve maatregelen om de werkgelegenheid in de sector te vrijwaren en roepen op om het overleg af te wachten.

Sociale fraude, schijnzelfstandigen, oneerlijke concurrentie en dumpingprijzen zijn voor de christelijke en socialistische vakbond de oorzaak van de dalende tewerkstelling in de bouwsector.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen