< Terug naar overzicht

"Eenheidsstatuut betekent gewisse dood voor traditionele industrie"

Als er tegen 8 juli 2013 geen eenheidsstatuut komt, zoals opgelegd door een arrest van het Grondwettelijk Hof, zal dit de jaarloonkosten voor traditionele industriële sectoren met 3 procent doen stijgen. Zelfs de tot nu toe ingediende alternatieve voorstellen doen de jaarloonkosten stijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstengroep Acerta bij twee traditionele industriële sectoren. Indien tegen 8 juli 2013 het eenheidsstatuut niet gerealiseerd is, zal dit leiden tot procedures voor de arbeidsrechtbanken.

“In dat geval valt te vrezen dat de rechter zal oordelen dat arbeiders aanspraak zullen kunnen maken op de gunstige ontslagregels, die nu al gelden voor de bedienden. Dat zou de financiële doodsteek betekenen voor die sectoren, die nu afhankelijk zijn van arbeiders”, stelt Dirk Wijns, partner Legal Consult bij Acerta.

Een vergelijking van de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden uit deze twee sectoren toont aan dat een gelijkschakeling van het arbeidersstatuut aan het bediendenstatuut de ontslagkosten voor arbeiders met 400 procent zou doen stijgen. Dit is een stijging van gemiddeld 3 procent van de jaarlijkse loonkosten van arbeiders en bedienden samen.

Ook het wegvallen van de carensdag zou voor de onderzochte sectoren tot een meerkost leiden van 0,18 tot 0,33 procent.

Ook de kostprijs van alternatieve voorstellen in verband met de opzeggingstermijnen van arbeidsorganisaties, advocatenbureaus en politieke partijen zijn onderzocht.

Het goedkoopste alternatief, van VKW-Metena, gaat nog altijd uit van een stijging van de jaarloonkosten met 0,20 procent à 0,56 procent. Het SP.A-voorstel dat de regeling bedienden onverkort van toepassing verklaart voor arbeiders en bedienden, doet de jaarloonkosten van de onderzochte ondernemingen over het jaar 2010 zelfs met 3,48 à 2,05 procent stijgen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen