< Terug naar overzicht

Een op tien werknemers onzeker over eigen vaardigheden

Tien procent van de Belgische werknemers ervaart zijn competenties op de werkvloer als overbodig: niet alle werknemers vinden dat hun capaciteiten in lijn liggen met de ontwikkelingen van het bedrijf. Bijgevolg voelen ze bepaalde competenties aan als onnodig. Vooral werknemers met hoge anciënniteit en routinetaken kampen met deze gevoelens, volgens een onderzoek van de Antwerp Management School.


Het continu uitvoeren van manuele en routinetaken ligt aan de basis van deze beleving. Sectoren zoals handel, logistiek en transport zijn niet toevallig de domeinen met de meeste routinejobs en springen hier naar de voorgrond. Dezelfde trend valt op bij functies zoals administratief medewerkers, pakjesbezorgers of winkelbedienden. Een op acht van de ondervraagde werknemers zegt in het onderzoek dat zijn vaardigheden niet langer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. De betrokkenen hebben moeite om de ontwikkelingen in hun vakgebied te volgen en stellen dat hun functie bij een mogelijke reorganisatie zelfs in het gedrang komt.

Veroudering op de werkvloer

Ook leidinggevenden hebben hun bedenkingen bij de interne inzetbaarheid van hun medewerkers. Zo meent 30 procent van de leidinggevenden dat weinig tot geen van hun medewerkers intern gemakkelijk een andere functie zou kunnen vervullen indien zij ernaar op zoek zouden gaan. Meer dan een tiende van de leidinggevenden signaleert dat de competenties van veel werknemers in hun team toe zijn aan een verjongingskuur. Maar liefst een op drie zegt dat de kwaliteiten van heel wat teamleden op latere termijn zelfs overbodig worden door de ontwikkelingen van technologie en 43 procent heeft medewerkers in het team die niet meer kunnen volgen.

Niet zozeer de leeftijd maar vooral een hoge anciënniteit in combinatie met een hoog aandeel manuele en routinetaken in de job verklaren deze vormen van veroudering. Van de medewerkers die langer dan 25 jaar dezelfde job uitvoeren, scoort 19 procent hoger dan gemiddeld op achterhaalde competenties. Ter vergelijking: dat percentage duikt naar 6 procent bij zij die minder dan drie jaar hun huidige job uitvoeren.

“Werknemers die vrezen voor hun toekomstbestendigheid en hun competenties als verouderd zien, zijn doorgaans werknemers voor wie vooral jobspecifieke kennis belangrijk is en die zichzelf minder scoren op algemene vaardigheden. Hierdoor schatten ze hun kansen bij reorganisatie of verandering van job lager in”, aldus professor Ans De Vos (Antwerp Management School). “Daarnaast zien we wel nog steeds een duidelijke gehechtheid van werknemers aan hun werkgever. Hoewel ongeveer de helft aangeeft in hun loopbaan nog heel wat andere zaken te willen doen dan hun huidige job, is dit voor de meerderheid (55 procent) wel bij de huidige werkgever.”

Inzetten op gedeelde verantwoordelijkheid

Medewerkers toekomstbestendig maken blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werknemer, leidinggevende als de HR-afdeling. Zowat de helft van de werknemers ontvangt ondersteuning in hun ontwikkeling en dat in diverse vormen: een gesprek over de loopbaan, aandacht van de leidinggevende voor verdere ontwikkeling (niet louter voor prestaties), het zorgen voor opleidingskansen... Toch valt ruim een vijfde van de werknemers uit de boot op dit vlak: 27 procent geeft te kennen dat hun leidinggevende tijdens gesprekken enkel aandacht besteedt aan prestaties en niet aan hun ontwikkeling. Een kwart mist volledig feedback vanuit de leidinggevende.

Deze enquête maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar de Toekomst van Werk en is een samenwerking tussen De Tijd, L'Echo, SD Worx, Bpact/Indiville en Antwerp Management School. Ze werd online gevoerd tussen 23 februari en 12 maart 2020 bij 3870 werknemers en 2498 leidinggevenden, waarvan 2265 Belgische werknemers en 1504 Belgische leidinggevenden. De overige respondenten komen uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen