< Terug naar overzicht

Eén op de zes topambtenaren in België moet vrouw zijn

Al in 2012 moet op zijn minst één op de zes federale topambtenaren een vrouw zijn. Een jaar later moet dit minstens één op de drie zijn. Daarmee zijn de genderquota een feit in België.

De ministerraad keurde het voorstel goed van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert dat quota bepaalt voor vrouwelijke federale topambtenaren.

In 2012 moet ten minste een zesde van het top- en middenmanagement van elke dienst uit vrouwen bestaan. Tegen volgend jaar moet dat minstens een derde zijn.

Diensten die de norm niet halen, moeten bij evenwaardig gerangschikte laureaten de voorkeur geven aan de vrouwelijke kandidaat. Zodra de doelstelling gehaald is, wordt de maatregel opgeschort.

Hoewel er zich voldoende vrouwelijke kandidaten aanbieden voor vacante managementfuncties bij de federale overheid en ondanks gelijke slaagpercentages als hun mannelijke collega’s, blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in het top- en middenmanagement. Via quota willen Bogaert en Milquet hierin verandering brengen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen