< Terug naar overzicht

Eén op de twee werknemers vindt job mentaal te belastend om tot aan pensioen vol te houden (en één op de drie vindt de job fysiek te zwaar)

Bijna één op de twee werknemers zegt zijn job mentaal te belastend te vinden om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Eén op de drie werknemers vindt zijn job fysiek te belastend. Ook zijn er grote verschillen in mentale gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden.

Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex, die de mentale en fysieke gezondheid van werknemers onderzocht. Slechts 56 procent van de Belgische werknemers vindt dat de mentale belasting van zijn werk hem toelaat om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

52 procent van de lager opgeleiden vindt dat de mentale belasting op het werk hen toelaat om te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, terwijl dit 60 procent is bij de hoger opgeleiden.

Het verschil wordt nog duidelijker wanneer er naar de algemene mentale gezondheid wordt gekeken. Slechts 60 procent van de lager opgeleiden scoren goed op mentale gezondheid ten opzichte van 77 procent van de hoger opgeleiden. Ook kaderleden (82 procent) voelen zich mentaal gezonder dan bedienden (74 procent) en arbeiders (71 procent).

Fysieke belasting


Niet alleen de mentale, maar ook de fysieke belasting verhindert de Belg om langer te werken. Terwijl bijna de helft van de werknemers zijn job mentaal te belastend vindt, geeft bijna een derde (30 procent) aan zijn job ook fysiek te zwaar te vinden om tot aan de wettelijke pensioenleeftijd te blijven werken.

Meer dan een kwart van de werknemers (28 procent) geeft bovendien aan dat de fysieke werkomstandigheden (bijvoorbeeld lawaai, licht en temperatuur) het momenteel niet toelaten om te kunnen blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Ook hier schatten lager opgeleiden hun fysieke gezondheidstoestand slechter in dan hoger opgeleiden. Fysieke gezondheid omvat de leefgewoonten, de werkomstandigheden en de fysieke belasting. Slechts 65 procent van de lager opgeleiden is van mening dat de fysieke gezondheid hen toelaat op langere termijn professioneel actief te blijven tegenover 82 procent van de hoger opgeleiden. De meer uitvoerende en fysiek belastende jobinhoud en werksituaties waarin lager opgeleiden actief zijn, kunnen dit mogelijk verklaren.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen