< Terug naar overzicht

Eén op de drie zelfstandigen ontevreden over werk-privébalans

Een derde van de zelfstandigen in ons land is ontevreden met hun werk-privébalans. De vele werkuren zijn met stip het grootste pijnpunt, maar de tevredenheid van de zelfstandigen hangt ook grotendeels af van het aantal jaren activiteit en van het aantal werknemers in dienst. Het aanwerven van de eerste personeelsleden blijkt echter geen verbetering te brengen.

Het aantal startende zelfstandigen zit in de lift: in 2015 begonnen 82.571 Belgen hun eigen zaak. HR-dienstverlener Acerta deed een enquête bij meer dan 2000 zelfstandigen in ons land om te schetsen of het zelfstandigenleven goed te combineren valt met privé-activiteiten. Wat bleek: 32 procent van de zelfstandigen is ontevreden met zijn huidige werk-privébalans.

31 procent is niet gelukkig met wat ze kunnen doen voor hun gezin (bijvoorbeeld samen uitgaan of helpen in het huishouden) of voor hun persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding). 20 procent geeft aan ontevreden te zijn over realisaties op werkgebied. De groep ontevreden zelfstandigen moet veel inboeten op sociale activiteiten of tijd met het gezin, omdat ze hun werktijden minder kunnen bepalen en langere dagen moeten presteren.

Positivisme daalt na eerste jaar

De enquête maakt een onderscheid tussen zelfstandigen in hoofd- en bijberoep. De zelfstandigen in hoofdberoep vertonen een groot enthousiasme gedurende het eerste jaar van hun activiteit, maar al vanaf het tweede jaar gaat het bergaf. Tijdens het eerste jaar van de uitoefening van een zelfstandige activiteit blijkt slechts 28 procent het moeilijk te hebben met de werk-privébalans. We zien echter een dieptepunt wanneer zelfstandigen tussen 6 en 10 jaar actief zijn, dan is maar liefst 46 procent ontevreden over zijn werk-privébalans.

De bijberoepers hebben doorgaans een positiever beeld. Zij oefenen hun zelfstandigenactiviteit uit om een extra uitdaging in het leven te hebben en om een afwisseling te zoeken met hun job in dienstverband. Bij deze groep stijgt de ontevredenheid pas na tien jaar activiteit.

Aantal werknemers in dienst doorslaggevend

Nog ingrijpender in het niveau van tevredenheid is het feit of de zelfstandige in hoofdberoep al dan niet werknemers in dienst heeft. 35 procent van de zelfstandigen die alleen werkt, geeft aan dat de werk-privébalans beter kan. Toch toont de studie aan dat vanaf het moment dat zelfstandigen personeel gaan aanwerven, de stress en ontevredenheid met zienderogen stijgt. 46 procent van de mensen die 1 of 2 krachten in dienst hebben, voelt een vorm van onbehagen. 48 procent van de zelfstandigen die 3 tot 5 werknemers tewerkstellen, zijn ontevreden met hun situatie.

Wanneer er meer dan zes medewerkers in dienst zijn, wordt de levenskwaliteit van de zelfstandigen weer beter. Hoe meer werknemers, hoe meer er gedelegeerd wordt, en hoe groter de kans dat er een HR-medewerker aangeworven wordt die de ondernemer kan bijstaan.

Vermoeidheid en stress

Vermoeidheid en stress zijn de meest voorkomende symptomen van ontevreden zelfstandigen: 79 procent van de ondervraagden geeft aan regelmatig vermoeid te zijn, 71 procent heeft last van stress. De ontevreden groep zelfstandigen moet vooral inboeten op sociale en gezinsactiviteiten, maar ook op sportactiviteiten of gewoon een simpele wandeling of fietstocht. Opvallend is wel dat de ontevreden groep minder inboet op huishouden, terwijl dit bij de tevreden groep het eerste is waarop zij inboeten.

Administratie als boosdoener

De zelfstandige worstelt gedurende zijn hele loopbaan met het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Voor veel zelfstandigen zijn de ontelbare paperassen en reglementeringen een groot struikelblok. De administratieve vereenvoudiging vanuit de overheden is al een hele tijd ingezet, maar zal nog verder doorgedrukt moeten worden de komende jaren. Dit kan de tevredenheid bij zelfstandigen alvast een pak verhogen.

55 procent van de zelfstandigen blijft gelukkig optimistisch over de toekomst. Zij schatten in dat hun werk-privébalans er dan beter zal uitzien dan vandaag.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen